اثرات آب مغناطیسی بر مقاومت و استحکام بتن سبک

اثرات آب مغناطیسی بر مقاومت و استحکام بتن سبک

تاثیر آب مغناطیسی بر مقاومت بتن سبک را بررسی کنیم

اثرات آب مغناطیسی بر مقاومت و استحکام بتن سبک

اثرات آب مغناطیسی بر مقاومت و استحکام بتن سبک

اثرات آب مغناطیسی بر مقاومت و استحکام بتن سبک

عموما از دغدغه های اصلی و کلی تولیدکنندگان  بتن سبک پایین آوردن  هزینه ها و همچنین بالا بردن کیفیت و مقاومت محصول تولیدی است.
اکثر راه هایی که تا کنون برای این کار پیشنهاد شده است در مورد نوع سیمان، افزودنی های سیمان،  میکروسیلیس، نانوسیلیس و… بود که تحقیقات بسیاری هم بر روی آن صورت گرفته بود و منابع و کتاب های متعددی از جمله نشریات سازمان مطالعات رئیس جمهور در مورد آن بحث کرده بود.
اما ما سعی کردیم روشی متفاوتی برای افزایش مقاومت بتن سبک خدمت علاقه مندان ارائه کنیم.

بتن سبک

 بتن سبک از دیدگاهی دیگر که تا بحال خیلی کم مورد مطالعه قرار گرفته بررسی میشود.
 آن اثر استفاده از آب مغناطیسی بر مقاومت فشاری بتن سبک است.
در اثر رد شدن آب از یک میدان مغناطیسی با شدت مشخص آب مغناطیسی به وجود میاید.
این آب دارای خواص متفاوتی نسبت به آب معمولی است .
و قابلیت کیفیت فرآیند هیدراسیون سیمان را ارتقاء بخشد و منجربه بالا رفتن مقاومت فشاری بتن گردد.
در سال های گذشته محققین کشورهای مختلف این تکنولوژی پیشرفته را معرفی کرده وبه کار بسته اند.
ای تکنولوژی که با القاء یک میدان مغناطیسی به آب مصرفی در بتن ساختار آن را تغییر میدهد در کشورهای بلوک شرق و مخصوصا روسیه مورد توجه بیشتری قرار گرفته است و حتی بر اساس قانونی که در سال ۱۹۹۳ در این کشور مصوب شده، صنعت ساختمان روسیه الزاما باید از تکنولوژی مغناطیسی برای تولید سیمان و بتن استفاده کند. تاکنون در کشورهای صنعتی تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است و حتی این تکنولوژی در سایر زمینه ها از جمله کشاورزی، آب مصرفی منازل برای جلوگیری از رسوبگذاری در لوله ها، افزایش رشد گیاهان و درختان و …استفاده شده است.

آب مغناطیسی

آب مغناطیسی را می شود با رد کردن آب معمولی از دستگاه مغناطیس کننده که برندهای آلمانی آن از کیفیت بالایی برخوردار هستند تولید کرد. این نوع دستگاهها از یک لوله کوچک تشکیل شده که یک آهنربای قوی در آن جاسازی شده است و میتواند میدان مغناطیسی تا حدود ۶۵۰۰ گاوس ایجاد کند. مقدار درصد مغناطیسی آب بر اساس دبی آب عبوری از این دستگاه سنجیده میشود. بر اساس پژوهش های انجام گرفته در مقالات خارجی بیشترین افزایش مقاومت در بتن در دبی های عبوری ۲ و ۳ لیتر بر دقیقه صورت گرفته است که با توجه به تفاوت کیفیت بین انواع سیمان ها و همچنین مصالح مصرفی باید با آزمون و خطا دبی عبوری بهینه بدست آید.

اثرات آب مغناطیسی بر مقاومت و استحکام بتن سبک

زمانی که آب از یک میدان مغناطیسی عبور میکند، این میدان روی اجتماع مولکولهای آب تاثیر میگذارد.
و تعداد مولکولهای اجتماع را از ۱۳ به ۶ یا ۵ میرساند.
این کم شدن تعداد مولکولها باعث جدا شدن و پخش شدن بیشترآنها شده و تعداد مولکولهای شرکت کننده در واکنش را افزایش میدهد. از خصوصیات اصلی آب مغناطیسی وابستگی آب به محلول های کلوئیدی است. آب که با سیمان مخلوط میشود محلول کلوئیدی سیمان بدست میاید که حاوی ذرات کلوئیدی سیمان است و توسط مولکولهای آب احاطه میشوند. در صورتی که آب استفاده شده مغناطیسی باشد، یک لایه تک مولکولی آب با چگالی کمتر ذرات سیمان را احاطه میکند. این مسئله باعث میشود که مخلوط بتن به آب کمتری نیاز داشته باشد و همین کاهش نسبت آب به سیمان باعث افزایش مقاومت میشود.