اثر سنگدانه سبک در بلوک بتنی

اثر سنگدانه سبک در بلوک بتنی

سنگدانه سبک در بلوک بتنی

اثر سنگدانه سبک در بلوک بتنی سبک چیست ؟

سنگدانه‌های سبک ، عمدتاً از مواد غیر آلی سبک متخلخل و دانه‌ای تشکیل می شوند و کاهش چگالی ، هدف اصلی استفاده از سنگدانه‌ سبک در بلوک‌ بتنی می باشد . سنگدانه ‌های سبک بر حسب فراوری به سه دسته کلی تقسیم می شود که شامل :
۱) سنگدانه‌ های سبکی که از روش فراوری مصنوعی ، انبساط‌، اماج سازی ‌، جوش سازی یا کلوخه سازی تولید می‌شوند نظیر سرباره کروه آهنگدازی‌ ، خاک رس‌ ، دیاتومه ‌‌، خاکستر بادی‌ ، شیل یا سنگ لوح.
۲) سنگدانه‌های سبکی که از روش فراوری مواد طبیعی تولید می‌شوند نظیر پامیس ، پوکه سنگ یا توف.
۳) سنگدانه‌ های سبکی که تولید آن ها از روش فراورده‌های جانبی سوخت زغال سنگ یا کک می باشد .

بررسی اثر سنگدانه در کیفیت بتن :

سنگدانه ها ، تقریباً سه چهارم حجم بتن را تشکیل می‌دهند ؛ بنابراین کیفیت آن ها ، اهمیت ویژه ای دارد . سنگدانه‌ ها ، علاوه بر این که در مقاومت بلوک بتنی بسیار تاثیرگذار است، دوام و پایداری بتن نیز تا حد زیادی تحت تاثیر ویژگی این مواد می باشد . افزایش درصد استفاده از سنگدانه در بتن موجب کاهش مصرف سیمان می شود که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است . جنبه اقتصادی نسبت‌های اختلاط باید با ویژگی های بتن تازه و سخت سازگار باشد .نحوه تولید دانه‌های سنگی ، به صورت طبیعی در اثر هوازدگی و فرسایش سنگ های مادر یا به طور مصنوعی از طریق خرد کردن آن ها می باشد ؛ بنابراین بسیاری از خواص اثر سنگدانه در کیفیت بتن نظیر ترکیبات شیمیایی و کانی‌های تشکیل دهنده ، طبقه بندی و مشخصات از نظر سنگ شناسی‌، جرم واحد حجم، سختی و مقاومت، پایداری فیزیکی و شیمیایی، تخلخل و خواص دیگر به خصوصیات سنگ مادر وابسته است. در ادامه خواص دیگری نظیر شکل و اندازه دانه‌ها‌، بافت و جذب سطحی در سنگدانه‌ها وجود دارد که ارتباطی با خواص سنگ مادر ندارد .

مواد زیان آور در سنگدانه‌ها :

به طور کلی مواد زیان آور در سنگدانه ‌ها ممکن است به یکی از شکل‌های زیر نمایان شوند .
۱) ناخالصی‌هایی که در فرایند آبگیری سیمان دخالت می‌کنند.
۲) قشرهای پوششی که مانع از چسبندگی کامل بین سنگدانه‌ها و خمیر سیمان می‌شوند.
۳) سنگدانه‌هایی که به خودی خود ، ضعیف و ناسالم هستند.

الزامات سنگدانه‌‌های سبک مورد مصرف در بلوک‌های بتنی سبک :

۱-محصول تولیدی باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۷۶۵۷ تحت عنوان سنگدانه – سنگدانه‌های سبک مورد مصرف در بلوک‌های بتنی – ویژگی‌ها را برآورده سازد.
۲- اخذ گواهینامه فنی بقرای محصول تولیدی پس از راه اندازی خط تولید کارخانه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.