اجرای بلوک پرلکس

اجرای بلوک پرلکس

اجرای بلوک پرلکس

دستور العمل اجرای بلوک پرلکس

نکاتی که برای اجرا و نصب بلوک پرلکس باید رعایت شود عبارتند از :
۱- بهترین ملات برای این بلوک دارای چه ترکیبی می باشد :مناسب ترین ملات برای بلوک پرلکس ، متشکل از “یک پیمانه سیمان ، یک پیمانه پودر سنگ و سه پیمانه ماسه بادی ( و یا شن ۰۳) می باشد. در صورت تمایل استفاده از ملات های کاملا آماده چسبی مخصوص بلوک های CLC و AAC نیز مانعی ندارد.
۲- درهنگام استفاده از ملات به چه نکاتی باید دقت شود : مصرف ملات در هنگام استفاده از بلوک پرلکس ، حدود ۰٫۵ سانتیمتر (۵ میلیمتر) در هر رج می باشد، چرا که دقت ابعادی و صافی سطحی در این محصولات ، بالا می باشد؛ بنابراین استفاده از ملات با ضخامت بیشتر ضمن افزایش هزینه ، باعث کاهش عایق بندی حرارتی و صوتی می گردد.
۳-آیا زنجاب کردن بلوک در هنگام اجرا ضرورت دارد : از آن جایی که میزان جذب آب بلوک های پرلکس در مقایسه با بلوک های گازی (AAC) ، نسبتا پایین می باشد ؛ بنابراین زنجاب نمودن بلوک قبل از مصرف ضرورتی نداشته و فقط سطح ملات گیر در مرحله نصب به خوبی خیس شود، کافی است .
۴-الزاماتی که باید بعد از اتمام دیوارچینی با بلوک پرلکس رعایت شود :عملیات آبدهی جهت گیرش ملات ، تا دو روز پس از انجام عملیات دیوارچینی الزامی می باشد. عدم آبدهی کافی باعث عدم استحکام ملات و جدایش بلوک از آن یا مشکلات دیگر می گردد.
۵- ابزار مناسب برش زنی بلوک پرلکس چیست : اگرچه امکان برش بلوک پرلکس توسط اره های چوب بری معمولی وجود دارد ، اما استفاده از اره برقی زنجیری موجب افزایش سرعت و دقت اجرا می گردد. بدین منظوراستفاده از اره Makita 40-20-A که در شیارزنی و انجام عملیات تاسیساتی نیز به کار می رود ، پیشنهاد می شود .
۶- مناسب ترین زمان دیوارچینی با بلوک پرلکس : گاهی اوقات ، به علت سفارش بالا و یا موجود نبودن دپو بار در موقع سفارش ، ممکن است بلوک ها هنوز مقداری رطوبت داشته باشند که این موضوع باعث جمع شدگی یا انقباض بلوک به میزان حدود ۰٫۲ درصد (بسیار ناچیز) خواهد گردید که به منظورجلوگیری از این امر، پیشنهاد می شود که دیوارچینی حدود ۱۰ روز پس از تحویل بار انجام گردد که بر این اساس انجام عملیات اندود کاری سطحی دیوار نیز حتی الامکان دیرتر انجام خواهد گرفت.
۷- برای بهبود اتصال ها چه باید کرد : جهت بهبود اتصال ، دیوار با ستون یا اتصال دو دیوار متقاطع با هم استفاده از شاخک های فلزی پیشنهاد می گردد.