استفاده از خاکستر بادی در AAC

استفاده از خاکستر بادی در AAC

 آیا از خاکستر بادی  fly ash    در بتن سبک به عنوان فیلر استفاده میشود یا  سیلیس؟

استفاده از خاکستر بادی در AAC

استفاده از خاکستر بادی در AAC

استفاده از خاکستر بادی در AAC

در بعضی  از نقاط که نیروگاها بیشتر با سوخنهای فسیلی جامد کار میکنند و پسماند  fly ash خیلی زیاد است .
از آن به عنوان جایگزین ماسه سیلیسی استفاده میشود، در این حالت غلظت دوغاب بالاتر از زمانی است که سیلیس به تنهایی استفاده شده باشد.

 

تولید  aac

در تولید  aac  در دنیا خصوصا چین و تا حدودی در انگلستان و هند و بعضی کشورها بجای سیلیس از خاکستر زغال‌سنگ   fly ash     بهره گرفته میشود.خود خاکستر زغال‌سنگ حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد سیلیس می باشد و مابقی   Al2o3    و مقدار کمی هم کانی های معدنی دیگر.بلوک های تولیدی   aac    در این کشور ها دارای رنگ خیلی کدر و تا حدودی سیاه هستند و اکثرا قادر به تولید   aac    در دانسیته های پایین نیستند و در دانسیته های بالای ۶۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب تولید دارند.

fly Ash

بدلیل اینکه  fly Ash    دارای مقدار کمتری سیلیس می باشد و رس   Al2o3    زیادی دارد.
در نتیجه دوغاب حاصله برای تولید بتن سبک گازی ویسکوزیته یا غلظت خیلی بالایی دارد.
از این رو مصرف آب خیلی بالاتر می باشد و نوع پودر آلومینیم مصرفی نیز متفاوت تر می باشد.
ملاحظه میشود که نوع پودر آلومینیم مصرفی چینی ها فقط تولید خود آنهاست.
نمودار آزاد سازی گاز هیدروژن آنها بر حسب زمان شیب خیلی تندی دارد.
ولی بعلت ویسکوزیته بالای دوغاب آنها سرعت و میزان بالا آمدن دوغاب بتن گازی در قالب چینی ها با   aac    دنیا یکی هست.
و بدین سبب معمولا پودر چینی در ایران و همین طور پودر آلمانی یا هندی برای چینی ها که   fly. Ash    دارند قابل استفاده نمی باشد.
آن چیزی که در مورد خاکستر بادی یا  fly ash    مهم می باشد
ذکر این نکته است که این ماده آلاینده زیست محیطی بوده و در کشورهایی که از ذغال سنگ به عنوان حامل انرژی استفاده میشود
و تولید بالایی از خاکستر بادی دارند استفاده آن در صنایع تشویقی دارد.
اما در مورد این ماده که در واقع یک محصول جانبی ناشی از خاکستر حاصل از کوره های کک سازی و سوخت ذغال سنگ است. جدای از مباحث فنی مربوطه باید گفت در ایران بسیار محدود بوده و نمیتوان جایگاهی در تولید محصولات بتن های سبک سلولی برای آن متصور شد.