بتن هوادار اتوکلاوی با طول عمر بالا

بتن هوادار اتوکلاوی با طول عمر بالا

بتن هوادار اتوکلاوی با طول عمر بالا

بتن هوادار اتوکلاوی با طول عمر بالا

 

بتن هوادار اتوکلاوی با طول عمر بالا

دوام در مصالح ساختمانی ، این طور بیان می شود ، توانایی حفظ یکپارچگی سازه ای، ظرفیت حفاظتی و زیبایی ظاهری مصالح درطول یک دوره زمانی بلند مدت ، نشان دهنده پایایی یا دوام مصالح است . به بیان دیگر به حفظ ویژگی های اولیه هر محصول دوام آن محصول را نشان می دهد .از مهم ترین  عوامل تاثیر گذار بر  از دست رفتن ویژگی های مصالح ، محیطی است که مصالح در آن به کار برده می شوند .
محیط  برای مصالح ساختمانی شامل دو بخش
۱-محیط داخلی :
محیط داخلی محیطی است که مصالح در داخل آن قرار می گیرند. نظیر محیط دیوار و یا سقف که چگونگی طراحی آن می تواند بر روی عمر مفید مصالح تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال گاهی مصالح به دلیل طراحی نامناسب و یا تحمل فشار بیش از حد ترک خورده و یا دچار نشست می گردند. عدم پوشش مناسب که می تواند بستری برای جذب و نفوذ مواد مختلف به داخل مصالح را فراهم می کند نیز از جزو عوامل محیطی داخلی به شمار می رود.
۲- محیط خارجی :
محیط خارجی ، عوامل متعددی را در برمی گیرد که هر یک  به طریقی بر روی ویژگی های مصالح و در نتیجه بردوام آنها تاثیر می گذارند. مثلا اگر آب به مدت طولانی با مصالح حفاظت نشده در تماس باشد می تواند بعد از جذب، ذوب و یخ زدن های متوالی موجبات کاهش مقاومت فشاری و از بین رفتن مصالح را فراهم کند. مواد مختلفی نظیر سولفات ها و کلرید ها  که شایع ترین آن ها می باشند، در محیط خارجی وجود داشته که می توانند بر روی عمر مفید مصالح موثر واقع می شوند .
ویژگی هایی که برای طراحی و تولید مصالح ساختمانی با دوام ، باید مورد توجه قرار بگیرد ، شامل :
۱- مقاومت فشاری
۲- میزان نفوذپذیری
۳- جمع شدگی
بنابراین در صورتی که بخواهیم مصالح بنایی با دوام داشته باشیم باید این ویژگی ها در مصالح ساختمانی تقویت شده و مقادیر آن ها را تا سطح ایده آل نگه داریم.

 مقاومت فشاری بالا در بتن هوادار اتوکلاوی یا بتن هبلکس :

 بتن هوادار اتوکلاوی ماده ای سبک و متخلخل است که برخلاف بتن سنگین کاملا همگن می باشد. وزن آن کم و مقاومت فشاری آن بالاست.
مقاومت فشاری بتن هوادار اتوکلاوی به عوامل مختلفی نظیر اندازه و توزیع تخلخل ها، مقدار و کیفیت بلور توبرموریت تشکیل شده بستگی دارد.
رده های مختلف بتن هوادار اتوکلاوی مطابق با استاندارد ملی ایران و اروپا  به شرح جدول زیر می باشد:
رده مقاومت فشاری
مقاومت فشاری (N/mm2)
جرم حجمی خشک اسمی (kg/m3)
محدوده جرم حجمی (kg/m3)
حداکثر میانگین جمع شدگی ناشی از خشک شدن (درصد)
میانگین
حداقل

ب.ه.ا.۲

۲/۵

۲

۴۰۰
۵۰۰

۳۵۰-۴۵۰
۴۵۰-۵۵۰

۰۲/۰

ب.ه.ا.۴

۵

۴

۵۰۰
۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰

۴۵۰-۵۵۰
۵۵۰-۶۵۰
۶۵۰-۷۵۰
۷۵۰-۸۶۰

ب.ه.ا.۶

۷/۵

۶

۶۰۰
۷۰۰
۸۰۰
۵۵۰-۶۵۰
۶۵۰-۷۵۰
۷۵۰-۸۵۰

میزان نفوذ پذیری و جذب آب در بتن هوادار اتوکلاوشده:

بتن هوادار اتوکلاوی (AAC) ، ماده ای متخلخل از خانواده کلسیم هیدرو سیلیکات ها می باشد که جذب آب متوسطی دارند.
راه های جذب آب در مصالح ساختمانی شامل موارد ذیل می باشد :
الف- مویینگی :
 جذب آب ، در اثر مویینگی ، به علت خاصیت مویینگی رخ  می دهد که جذب آب در مصالح ساختمانی ، معمولا  از این طریق اتفاق می افتد.بتن هوادار اتوکلاوی (AAC) ، به علت داشتن حباب های بسته هوا فاقد لوله مویینه و فاقد خاصیت مویینگی است. که در صورت تماس با آب برای مدت های طولانی سرعت جذب آب در AAC  در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی پایین تر می باشد .
ب-نفوذ پذیری :
زمانی که مصالح به طور دائم با منبع آب در تماس باشند ، میزان آبی که در آن ها جذب می شود ، ناشی از نفوذپذیری خواهد بود . نظیر مصالح بکار رفته در دیواره استخرها
ج-اختلاف غلظت :
جذب آب ناشی از اختلاف غلظت (دیفیوژن)  که ناشی از جذب محلول ها می باشد.

خاصیت جمع شدگی در بتن هوادار اتوکلاوی :

بتن هوادار اتوکلاوی یا بتن هبلکس،  یک هیدرو کلسیم سیلیکات بلوری است که بعد از عمل آوری در دما و فشار بالا فاقد هرگونه تنش بوده و به مقاومت نهایی خود رسیده و بدون نیاز به هرگونه عمل آوری قابل استفاده می باشد. در ساختار سخت بتن هوادار اتوکلاوی با طول عمر بالا ، جمع شدگی ناشی از حرکت مولکول ها به وجود می آید ، وجود ندارد .مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۹۳ حداکثر میزان جمع شدگی این بلوک ها ۰۲/۰ درصد طولی می باشد که این عدد برای بلوک های هبلکس حداکثر ۰۱۲/۰ درصد است.

مقاومت بتن هوادار اتوکلاوی (AAC) در برابر ذوب و یخبندان :

نیروی حاصل از افزایش حجم آب بعد از یخ زدن نیروی مخرب است که بیشترین میزان فرسایش را در سازه های طبیعی بعد از باد بوجود می آورد.بتن هوادار اتوکلاو شده  به دلیل ساختار متخلخل خود ظرفیت بالایی برای جذب این نیرو دارد. به عبارتی فشار وارده بر ساختار ماده در فرآیند یخ زدن در داخل بتن هوادار نسبت به بتن سنگین به مراتب کمتر است. بتن هوادار اتوکلاوی با طول عمر بالا حداقل ۳۰ سیکل ذوب و یخ را تحمل می کند.(یخ زدن در دمای منفی ۲۰ و ذوب شدن در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد)
  نتیجه گیری:
وجود ویژگی های بهینه ذکر شده ، سبب شده است که بتن هوادار اتوکلاوی با طول عمر بالا خود و کاهش چشمگیر هزینه های تعمیراتی به گزینه مناسبی جهت استفاده در صنعت ساخت و ساز  بدل گردد.