برج هاي مسکونی و تجاري هبلکس

برج هاي مسکونی و تجاري هبلکس

برج هاي مسکونی و تجاري هبلکس

برج هاي مسکونی و تجاري هبلکس

در تهران : برجهاي آتی ساز (اوین) برج سفید ، پاسداران برج پردیس ، میرداماد برج گلناز

انتهاي آفریقا برج سحر ، مقدس اردبیلی مجتمع مسکونی سعدآباد، تجریش مجتمع مسکونی لاله

تقاطع مدرس و آفریقا مجتمع بیژن ، میدان محسنی مجتمع مسکونی مفید ، بلوار استاد معین مجتمع مسکونی فراز

سعادت آباد کوي فراز مجتمع مسکونی ، کارکنان مخابرات ، پاسداران مجتمع سپند ، آجودانیه

شهرك قدس ، مجتمع مسکونی شهید شاه آبادي ، تهرانپارس خوابگاه دانشگاه تعاونی مسکونی جهاد A S P تهران

امیرآباد شمالی مجتمع تجاري روحی ، بازار بزرگ تهران ، برجهاي رزمندگان ، تهران تعاونی مسکن جهاد سازندگی

تهران هتل ۵ ستاره آزادي در زاهدان پروژه باقلازانو بنیاد شهرك مجلسی ، اصفهان ، شهرك منظریه ، اصفهان شهرك بهارستان

مجتمع کارکنان گمرك بندرعباس ، پروژه روح افزا بنیاد مسکن دماوند ، بازار بین المللی پردیس جزیره کیش ، هتل بین المللی شیراز

تعاونی مسکن نیروي هوائی (تهران) ، تعاونی مسکن نیروي دریائی (تهران) ، پروژه هزار واحد مسکونی صنایع دفاع (خاورشهر )

شهرك ناز (فردیس کرج ) ، اتحادیه تعاونیهاي مسکن ایران (اسکان ) ، تعاونی مسکن چیست سازي ري ، تعاونی مسکن مخابرات

تعاونی مسکن مخابرات ، اهواز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، تعاونی مسکن نیروي مقاومت بسیج ، جهاد خانه سازي کرمانشاه

هتل بیت الزینب (مشهد) ، تعاونی مسکن جهاد کشاورزي اراك ، تعاونی مسکن جهاد دانشگاهی مشهد ، تعاونی مسکن کارگران پرنیا

تعاونی مسکن مالیات بر شرکتها ، تعاونی مسکن عقیدتی سیاسی ارتش ، تعاونی مسکن شرکت ملی نفتکش ایران

شرکت طرح و گسترش مسکن اجتماعی ، برج کوثر و دهها پروژه در کیانپارس ، مجتمع مسکونی تعاونی صدا وسیما

تعاونی مسکن علوم پزشکی کرمانشاه ، تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما ، تعاونی مسکن اصحاب نیکلا دماوند

تعاونی مسکن مهندسی ۱۴ تعاونی پرند ، تعاونی پرند ، طرح و گسترش مسکن اجتماعی ، شرکت تعاونی تکسام اهواز  و…

 

حتما بخوانيد – پروژه های مراکز آموزشی هبلکس