بلوک سبک دیواری هبلکس

بلوک سبک دیواری هبلکس

بلوک سبک دیواری هبلکس

 

بلوک سبک دیواری هبلکس

 

الزاماتی که در خصوص بلوک‌های دیواری ساخته شده با بتن سبک گازی وجود دارد ، شامل موارد ذکر شده در ذیل می باشد :

بلوک سبک دیواری هبلکس

۱- بلوک‌های هواداری اتوکلاوی یا بتن سبک گازی ، برای ساخت دیوارهای غیر باربر داخلی و خارجی ، مورد استفاده قرار می گیرند. نکته ی مهمی که وجود دارد این است که محدودیت‌های کاربری این بتن‌ها با توجه به رده مقاومتی آن ها تعیین می گردد.بتن‌های گازی از نظر رده مقاومتی شامل سه دسته ، با مقاومت‌های ۲/۵ ، ۵ ، ۷/۵ مگاپاسکال می باشند.
۲-این نوع بتن ، از نظر جرم حجمی خشک،می‌تواند دارای جرم حجمی اسمی ۴۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.
۳- بلوک‌های بتن گازی باید دارای ویژگی‌های استاندارد ملی ایران به شماره ۸۵۹۳ باشند.
۴-به منظور جلوگیری از تغییر شکل‌ نسبی این بلوک ها در دیوارواندود و درنهایت کاهش احتمال ترک خوردگی باید جمع شدگی ناشی از تغییرات رطوبت به حداکثر ۰/۰۲ درصد برسد.
۵- ملات‌های مورد استفاده برای ساخت دیوار با بلوک‌های هبلکس، باید دارای مشخصات فنی مطابق استانداردهای شماره ۱-۷۰۶ و ۲-۷۰۶ موسسه استاندارد‌های ملی ایران باشد.
۶- تمهیدات لازم به منظور عدم مشارکت دیوارهای حاصل از بلوک‌های هوادار اتوکلاوی هبلکس ، در رفتار لرزه‌ای سازه ضروری است.
۷- الزامات مربوط به نفوذپذیری‌، دوام‌، سیکل‌های ذوب شدگی و یخ زدگی و تشعشعات ماوراء بنفش جهت دیوارهای خارجی ، باید تامین گردد.
۸- با نظر به جذب آب نسبتاً زیاد این بلوک هبلکس، رعایت ضوابط به محافظت دیوارها از تماس مستقیم با آب‌ یا چرخه‌های تر و خشک شدن الزامی است.
۹- رعایت استانداردهای مربوط به الزامات زیست محیطی و بهداشتی الزامی است.
۱۰- ضخامت حداقل دیوار یا ضخامت عایق حرارتی تکمیلی باید به گونه‌ای باشد که الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان جهت صرفه جویی در مصرف انرژی برای دیوار خارجی را تامین نماید.
۱۱- مبحث ۳ مقررات ملی ساختمان و مسکن در خصوص حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق ، باید رعایت شود .
۱۲- صدابندی هوابرد جداکننده‌های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و باید منطبق بر مبحث ۱۸ مقررات ملی ساختمان تامین شود.
۱۳-اخذ گواهینامه فنی برای بلوک هبلکس، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامی است.