بلوک سبک هبلکس مقاوم در برابر رطوبت و آب

بلوک سبک هبلکس مقاوم در برابر رطوبت و آب

بلوک سبک هبلکس مقاوم در برابر رطوبت و آب

بلوک سبک هبلکس مقاوم در برابر رطوبت و آب

نظر به اینکه بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) در قشرهاي سطحی داراي تخلخل فراوان میباشد.

در نتیجه شکافهاي مویین و درزهاي کمتري در سطح ایجاد میشود.

اگر پوشش فوم بتن با ضخامت کافی مورد استفاده قرار گیرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبی خواهد داشت.

 با توجه به ابعاد و متخلخل بودن بلوک های هبلکس، نم و رطوبت توسط این بلوک ها منتقل نمی شود.

در عین این که این بلوک ها نم و رطوبت را نسبت به مصالح مشابه جذب می کند

لذا در زمان استفاده از این بلوک باید نکات زیر را رعایت نمود :

 

قبل از اجرا بلوک ها باید کاملاً خیس نمود , ملات مصرفی را نیز باید با رقّت بیشتری تهیه نمود , بعد از اجرا در صورت امکان به دیوارها آب داده شود.

حتما بخوانيد – بلوک سبک هبلکس عایق در برابر گرما،سرما،صدا