بلوک سبک هبلکس مقاوم در مقابل آتش

بلوک سبک هبلکس مقاوم در مقابل آتش

بلوک سبک هبلکس مقاوم در مقابل آتش

بلوک سبک هبلکس مقاوم در مقابل آتش

مقاومت بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) در مقابل آتش فوق العاده می باشد .

به طور مثال قطعه اي از نوع بتن سبک (بلوک سبک هبلکس) با وزن فضایی ۷۰۰ الی ۸۰۰ کیلو گرم در متر مکعب است

که حداقل ۸سانتی متر ضخامت داشته باشد به راحتی تا ۱۲۷۰ درجه سانتیگراد را تحمل مینماید

اصولاً در وزنهاي پایین غیر قابل احتراق است.

چيزي که در اين محصولات رعايت مي شود اين است

که در اثر رسيدن شعله به هر نقطه از جسم عمل انتشار شعله از طريق سوختن خود جسم ادامه پيدا نمي کند.

اگر ما شعله اي را به اين قطعات نزديک کنيم در همان نقطه مشتعل مي شود

ذوب مي شود و اگر شعله را عقب ببريم تمام مي شود و بقيه پلي استايرن دچار حريق نمي شود و شعله ادامه پيدا نمي کند.

طبق آيين نامه بايد حداقل يک پوشش محافظ روي اينها باشد

تا زماني که ساکنين در صورت خاموش نشدن آتش فرصت کافي براي تخليه ساختمان را داشته باشند.

در استانداردهاي آتش نشاني اين ها به صورت يک عدد f و يک عددي که بعد از آن به صورت دقيقه بيانگر زمان آن است مطرح مي شوند.

۶۰f، ۹۰f،۱۲۰f که به تعداد طبقات ساختمان، اهميت بنا و زمان تخليه بر مي گردد.

در اين سيستم ها حدود ۵/۱ سانتيمتر پوشش هاي معدني وجود دارد و براي آن مقاومت ۱۲۰f را حاصل مي کند.

گازي که بر اثر سوختن متصاعد مي شود، گاز کشنده به مفهوم سيانور نيست. گاز۲co و هايت گازco .

ولي چون از نظر جرم، جرم يک متر مکعب قالب سازه ۲۰-۲۵ کيلو گرم است

مقدار گاز هم آنچنان زياد نيست که فرد را در ساختمان محبوس کند يا آن را وادار به فرار کند.

حتما بخوانيد – بلوک سبک هبلکس مقاوم در برابر رطوبت و آب