تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC غیراتوکلاو NAC

تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC غیراتوکلاو NAC

در حال حاظر در اکثر کشورها و حتی در کارخانه های موجود در ایران بلوکهای گازی به روش AAC)Autoclaved Aerated Concrete) ساخته می شود

تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC غیراتوکلاو NACتولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC غیراتوکلاو NAC

بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC غیراتوکلاو NAC

بلوکهای بولکس از نوع بتن سبک NAC)Non-Autoclaved Aerated Concrete) از گروه بلوک های سبک گازی یا اسفنجی است.
بلوکهای گازی که از ترکیب شدن ماسه ، سیمان پرتلند تیپ دو، آب، پودر آلومینیوم و سایر مواد افزودنی حباب زا ساخته می شوند پس از ریختن در قالبهای مخصوص به دو روش عمل آوری می شوند که بر اساس روش عمل آوری به همان نام معروف هستند که عبارتند از:

۱- اتوکلاو شده AAC )Autoclaved Aerated Concrete)
۲- اتوکلاو نشده NAC)Non-Autoclaved Aerated Concrete)
بولکس نام یک نوع  محصول است که رشد صنعتی، تجاری و مسکونی در ایران را به ارمغان آورده است .
بتن اتوکلاو (nAAC) نشده در سراسر جهان برای چندین دهه استفاده می شود، با این  وجود،بتن naac در ایران با کمترین شناخت عمومی ساخته شده است. با امتیازات قابل ملاحظه ای که شامل حفاظت از آتش ، عایق صوتی و حرارتی، تطبیق پذیری، دوام، و همراه با کاهش وزن ساختمان کاهش زمان اجراو هزینه های کارگری میباشد.

بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC غیراتوکلاو NAC

در حال حاظر در اکثر کشورها و حتی در کارخانه های موجود در ایران بلوکهای گازی به روش AAC)Autoclaved Aerated Concrete) ساخته می شود
در این روش پس از پف کردن و بریدن به قطعات مورد نظر در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد و با فشار ۱۲ اتمسفر عمل آوری می شوند
در این نوع سیستم به خاطر مصرف بالای انرژی، هزینه تمام شده ی تولید بالا بوده و در نتیجه قیمت محصول نهایی تاثر گرفته از هزینه تولید میباشد
اما یکی دیگر از روشهایی که به تازگی در کشورمان  مورد استفاده قرار گرفته و در این شرکت نیز از این روش استفاده می شود روش عمل آوری بدون اتوکلاو بوده و از طریق درجه حررات خود مصالح در حین تولید و سیستم های گرمایشی سالن تولید صورت می گیرد که نسبت به روش اتوکلاو شده دارای هزینه تولید خیلی پایین تری خواهد بود.

بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC غیراتوکلاو NAC