بلوک سیمانی با مشخصات کلی و کاربردهای آن

بلوک سیمانی با مشخصات کلی و کاربردهای آن

بلو ک سیمانی

بلوک سیمانی چیست :

برای تولید این بلوک از سیمان پورتلند ، شن ، ماسه، آب به روش ریخته گری استفاده می شود . در کل به قطعاتی که معمولا برای ساخت ساختمان ها یا دیوارها یا سقف ها مورد استفاده قرار می گیرد ، بلوک سیمانی می گویند . به کارگاه هایی که بلوک سیمانی در آن تولید می شود در اصطلاح بلوک زنی می گویند . این بلوک ها در اندازه ها و ابعاد مختلف و مورد نیاز ساخته می شوند . در سال های اخیر ، بلوک های سیمانی را در اندازه ها و ضخامت های استاندارد می سازند .

ابعاد استاندارد یک بلوک سیمانی

ابعاد استاندارد یک بلوک سیمانی طبق استاندارد مصالح ساختمانی ایران ISIRI 70-1 مطابق با جدول زیر می باشد :
بلندی
پهنا
درازا

۳۰

۲۰

۴۰

۲۵

۲۰

۴۰

۲۰

۲۰

۴۰

۱۵

۲۰

۴۰

۱۰

۲۰

۴۰

 

کاربرد های بلوک سیمانی

بلوک های سیمانی به دو دسته کلی تقسیم می شوند که شامل
۱-بلوک های سنگین : ابعاد این بلوک ها نسبت به بلوک های سبک بزرگتر می باشد و ضخامت بیش تری دارند . بلوک سنگین در سازه بنایی یا ساخت دیوارهای محوطه مورد استفاده قرار می گیرد .
۲-بلوک های سبک : وزن این بلوک نسبت به بلوک های سنگین ، سبک تر است . ریز دانه های مورد استفاده برای تولید بلوک های سبک نسبت به بلوک های سنگین کمی متفاوت می باشد . بلوک سبک برای ساخت ، سقف های تیرچه بلوک مورد استفاده قرار می گیرد .

مزایای بلوک سیمانی

۱-استفاده از این بلوک ها باعث می شود که سرعت دیوار چینی و ساخت سازه بنایی نسبت به زمانی که از آجر یا قطعات کوچک تر مشابه استفاده می شود ، افزایش می یابد .
۲- استفاده از بلوک های سیمانی نسبت به  آجر ، از نظر اقتصادی ، با صرفه تر می باشد .

معایب بلوک سیمانی :

۱-این بلوک ها در برابر رطوبت از دوام کمی برخوردار می باشند .
۲- در زمان حمل و نقل و ساخت دیوارها یا سقف ها ، ضایعات تولیدی بلوک های سیمانی ، زیاد می باشد .