کامپوزیت

ویژگی ها و خواص کامپوزیت های FRP 

خواص کامپوزیت های FRP

کامپوزیت

کامپوزیت

کامپوزیت

کامپوزیت

 

بر اسای گزارشات اداره فدرال بزرگراه های آمریکا زمانی که به بررسی پل ها از نظر سازه ای پرداختند
به خاطر پوشش کم بتن ، طراحی ضیعف ، عدم مهارت های کافی هنگام اجرا و سایر عوامل
همچون شرایط آب و هوایی باعث شدایجاد ترک در بتن و خوردگی آرماتور های فولادی شود.
بعد از گذشت سالیان طولانی مطالعه و تحقیق بر روی خوردگی ، FRP به عنوان یک جایگزین بسیار خوب آرماتور های فولادی در بتن پیشنهاد شده .

سه نوع میلگرد ( AFRP) , ( CFRP ) , ( GFRP ) از انواع تجاری آن هستند که در صنعت ساختمان کاربرد دارند.

این مواد به جای آرماتور های فولادی یا کابل های پیش تنیده در سازه های بتنی پیش تنیده و یا غیر پیش تنیده بهره گرفته می شود.
مواد FRP موادی غیر فلزی و مقاوم در مقابل خوردگی است
که در کنار خواص مهم دیگری همچون مقاومت کششی زیاد آنها را برای استفاده بعنوان آرماتور بسیار مناسب می کند.
از آن جایی که FRP ها مصالحی ناهمسانگردمی باشند نوع و مقدار فیبرورزین استفاده شده
سازگاری فیبر و کنترل کیفیت لازم زمان ساخت آن نقشمهم  و اصلی را در بهبود خواص مکانیکی آن دارا م می باشد.

به صورت کلی مزایای آن به صورت زیر گروه بندی  می شود

مقاومت کششی بیشتر از فولاددارد
یک چهارم وزن آرماتور فولادی
تاثیر نگذاشتن  در میدانهای مغناطیسی و فرکانس های رادیویی ، برای مثال تاثیر روط دستگاه های بیمارستانی
عدم هدایت الکتریکی و حرارتی
لذا به خاطر مزایای بسیار بالا به عنوان یک جایگزین بسیارمناسب برای آرماتورهای فولادی در سازه های دریایی ، سازه پارکیمگ ها ، عرشه های پل ها، ساخت بزرگراه هایی که بصورت زیادی تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و در آخر سازه هایی که در برابر خوردگی و میدانهای مغناطیسی حساسیت زیادی دارند پیشنهاد می کند.