لیكا چیست ؟

لیکا و آشنایی با خصوصیات و کاربرد لیکا را با هم بررسی می کنیم

لیکا و آشنایی با خصوصیات و کاربرد لیکا را با هم بررسی می کنیم

لیكا چیست ؟

لیكا چیست ؟

لیكا چیست ؟

لیكا چیست ؟

واژه لیکا از لغات زیر تشکیل شده :
Ligth Expanded Clay Aggregate ( دانه رس منبسط شده ) گرفته شده است.

دراین نوع  روش تولید این دانه ها اول کار خاک رس به عنوان یک ماده اولیه سبکدانه ازمعادن خاک رس به واحد فرآوری کارخانه حمل و منتقل می کنند

بعد از مراحل نمونه گیری و کنترل دقیق مواد شیمیایی و  اطمینان حاصل کردن  ازنداشتن مواد شیمیایی و آهکی

سپس بعد از آبدهی به صورت گل رس واردکوره گردان می شوند.

هنگامی که گل رس دردرجه حرارتی حدود ۱۲۰۰ درجه سانتی گــراد قـــرار می گیرد

گاز های تولید  شده دانه ها را منبسط می کند

۱۰۰۰ها  سلول هوای ریز درون آنها تشکیل و تولید می شوند.

با سرد شدن مصالح، حبابهای هوا به صورت فضاهای منفک باقی مانده و سطح آنها بسیار سخت می شود.

 

 

دانه های لیکا 

 

دانه های لیکا دارای شکل تقریبا” گرد و سطح زبر وناهموارند. رویه میکروسکوپی خارجی دانه ها دارای خلل و فرج ریز و قهوه ای رنگ می باشد.
قسمت داخلی دانه ها دارای بافت سلولی سیاه رنگ می باشد.

پس از مرحله تولید، محصولات به صورت دانه بندی مخلوط ۲۵-۰ میلی متر وارد ســرند شده وبه سه رده دانـه بنـدی ۴ – ۰، ۱۰- ۴ و ۲۵- ۱۰ میلی متر تفکیک می شوند.

عایق سازى كف، حذف، عایق سازى پى، پركننده سبك، تولید بلوك كف، تسطیح بام، زیر سازىساختمان، زهكشى ابنیه

( لیکای درشت دانه ) بادامی
۱۰-۲۵ mm
تولیدبتن سبك لیكا، تولید بلوك، دال و اجزاى ساختمانى، زیرسازى ساختمان

( لیکای متوسط) نخودی
۴-۱۰ mm
تولید بلوك، دال و اجزاى ساختمانى تولیدبتن سبك، تولید اندود و ملات لیكا

لیکای ریز و بسیار ریزدانه

 

پیوند : دانه های لیکا ، لیکا ، بلوک ، بلوک هبلکس

منبع : http://iraac.net