تاثیر نانو سیلیس بر مقاومت بتن سبک

تاثیر نانو سیلیس بر مقاومت بتن سبک

 در چند سال گذشته استفاده از علم نانو بسیار فراگیر شده و به سرعت در حال پیشرفت و گسترش است.

تاثیر نانو سیلیس بر مقاومت بتن سبک

تاثیر نانو سیلیس بر مقاومت بتن سبک

نانو سیلیس در واقع همان سیلیکافیوم با فرمول  SiO2    و ابعاد خیلی ریز است

نانو سیلیس که در مجاورت آب قدرت واکنش بالایی دارد.

از این رو باید مقدار نانوسیلیس را دقیقا کنترل کرد ولی اگر زرات نانو سیلیس با پراکندگی مناسبی پخش شوند چسبندگی بتن را بیشتر کرده و به معلق شدن زرات سیمان وسنگدانه کمک میکند و زرات نانو به عنوان مراکز بلورسازی هیدرات های سیمان عمل میکنند و هیدراسیون سیمان را سرعت میبخشند. این مسئله به طور خاص در مورد  بتن سبک هوادار که میزان منافذ آنها از بتن معمولی بیشتر است از اهمیت بیشتری برخوردار است و طبق آزمایشات به اثبات رسیده است که نانو سیلیس نه تنها به دلیل پرکنندگی ساختار بتن را بهبود میبخشد بلکه مانند یک فعال کننده واکنش های پوزولانی هم رفتار میکند. محلول نانو سیلیس همان دی اکسید سیلیس در ابعاد نانو میباشد که یا به صورت ذرات خشک پودر شده و یا بصورت معلق در محلول قابل انتشار است. کاربرد نانوسیلیس معلق در مواردی است که نیاز به خواص ضد حریق، ضد سایش و ضد انعکاس سطح باشد.

تاثیر نانو سیلیس بر مقاومت بتن سبک

تاثیر نانو سیلیس در بتن :

واکنش های شیمیایی بتن در مقیاس نانو انجام میگیرد، بنابراین با توجه بیشتر در این مقیاس میتوان بتنی با نانوساختار متراکم و نفوذناپذیر تولید کرد. نانو سیلیس در مقایسه با میکروسیلیس سطح ویژه ( سطح واحد حجم ) بیشتری دارد. طبق تحقیقات و آزمایشات انجام شده مقاومت فشاری نمونه های ۷روزه و ۲۸ روزه سیمان هایی که در آنها از نانوسیلیس استفاده شده نسبت به سیمان های دارای میکروسیلیس بیشتر است. استفاده از نانو سیلیس در سیمان علاوه بر نقش پرکنندگی منافذ باعث استحکام ساختار یتن هم میشود و همچنین واکنش های پوزولانی را سریعتر و فعال تر میکند. اضافه بر این موارد افزودن نانو سیلیس باعث کاهش زمان گیرش اولیه سیمان شده و ملات سیمان را متراکم تر میکندکه این امر سبب می شود تفاوت بین زمان گیرش اولیه و نهایی این نمونه ها نسبت به نمونه های مشابه میکروسیلیس دار بیشتر شود.

تاثیر نانو سیلیس بر مقاومت بتن سبک

  تاثیر نانو سیلیس 

یکی از مواردی  که این نوع تکنولوژی به آن راه پیدا کرده و توانسته پیشرفت هایی را در آن ایجاد کند،  صنعت بتن است.
برای تولید بتنی با مقاومت خیلی بالا استفاده از نانوسیلیس به خاطر برهم کنش مثبتی که بین خمیر سیمان و دانه های آن ایجاد میکند، همیشه   موضوع بحث محققین بوده است. در مقیاس نانومتری، نانو ذرات، خواص شیمیایی و فیزیکی خاصی در مقایسه با ابعاد دیگر از خود نشان میدهند. همواره مباحثی مثل تولید بتنی با مقاومت بالا، عملکرد زیاد و همچنین دوام در برابر شرایط نامناسب جوی موضوع بررسی های دانشمندان بوده است. عملکرد، رفتار و خواص بتن به نانوساختار بتن و سیمان بسیار وابسته می باشد. بنابراین مطالعه و تحقیق در این زمینه بسیار اهمیت بالایی دارد. مواد نانو در مقایسه با مواد میکروسکوپی نه تنها از نظر اندازه بلکه از نظر خواص نیز تفاوت های چشم گیری دارد.
“هدف از بررسی مواد در مقیاس نانو بدست آوردن خانواده جدیدی از مصالح با عملکرد بالا است.”