تفاوت های اصلی بتن های گازی با فوم بتن ها

تفاوت های اصلی بتن های گازی فوم بتن هادر پرتال جامع و کامل ایران ایس
تفاوت های اصلی بتن های گازی (هبلکس و سیپورکس) با فوم بتن ها(پرلکس)

تفاوت های اصلی بتن های گازی  با فوم بتن ها

تفاوت های اصلی بتن های گازی با فوم بتن ها

تفاوت های اصلی بتن های گازی با فوم بتن ها

 تفاوت های اصلی بتن های گازی  با فوم بتن ها

تفاوت های اصلی بتن های گازی  با فوم بتن ها بتن از حیث وزن به سه دسته بتن سبک وزن ،

بتن میان وزن و بتن سنگین وزن تقسیم می گردد که هبلکس ،سیپورکس و پرلکس هر سه در

دسته بتن سبک وزن با دانسیته۳۰۰  تا ۱۶۰۰kg/m3 طبقه بندی می گردند
بتن های سبک نیز به سه دسته بتن سبک سازه ای ، بتن سبک غیر سازه ای و بتن های

سبک متوسط تقسیم بندی می گردد که هم هبلکس HEBELEX و سیپورکس SIPOREX ،

و هم پرلکس PERELEX جزو بتن های سبک غیر سازه ای محسوب می گردند.
کلیه بتن های سبک دارای مقاومت فشاری کمتر از ۷MPa می باشند (مقاومت فشاری هر

سه آنان حدود ۳تا ۳٫۵MPa می باشد

دانسیته هبلکس

دانسیته هبلکس و سیپورکس حدود ۶۵۰kg/m3 و دانسیته پرلکس حدود ۷۰۰kg/m3 می باشد
هبلکس و سیپورکس را فقط به عنوان تیغه های جداساز و دیوارهای نما استفاده می کنند ،

اما فوم بتن ها راهم به عنوان دیوار و هم برای کف به کار می برند

تفاوت های اصلی بتن های گازی  با فوم بتن ها

در بتن های گازی مانند هبلکس و سیپورکس برای ساخت یک مترمکعب بلوک ، از ۴۰۰ کیلوگرم ماسه

سیلیسی ،۱۴۰  کیلوگرم گرد آهک زنده ، ۳۵ کیلوگرم سیمان ، نیم کیلوگرم گرد آلومینیوم و مقداری آب

در بخارخانه استفاده می کنند که در نتیجه واکنش شیمیایی بین آهک و گرد آلومینیوم ، گاز هیدروژه آزاد

می گردد که در بتن جای گرفته و آن را پوک و سبک می سازد ؛ در صورتیکه برای تولید یک متر مکعب فوم

بتن (پرلکس) حدود ۳۵۰ کیلوگرم سیمان ، ۳۰۰ کیلوگرم ماسه و ۵۰ کیلوگرم مجموع آب و الیاف و مواد

سبک ساز را مخلوط کرده و کف آماده ای که در فوم ژنراتور تولید شده است را به آن می افزایند که این

کف به صورت پایدار داخل بلوک شکل گرفته و آن را سبک می کند

 

آبمکی بتن های گازی

آبمکی بتن های گازی پس از ۲۴ ساعت غوطه ور ماندن در آب حدود ۲% و همین پارامتر برای فوم بتن

(پرلکس) حدود ۳% می باشد جذب آب در هر دو نوع بلوک بین ۱۰ تا ۱۵% می باشد
اندازه جمع شدگی بتن های گازی (هبلکس و سیپورکس) حدود ۲mm در هر متر و برای فوم بتن

(پرلکس) حدود ۳mm در هر متر می باشد

تفاوت های اصلی بتن های گازی  با فوم بتن ها

(البته لازم به ذکر است که هر دو این اعداد از استاندارد جهانی جمع شدگی بتن های سبک که

حدود ۰٫۱۷mm در هر متر است بسیار بالاتر است )البته این جمع شدگی در بتن های گازی تا ۴۰ روز

پس از تولید و در فوم بتن ها تا ۱۵ روز پس از تولید به حداکثر خود رسیده و پس از آن انقباض اتفاق

نخواهد افتاد

مزیت های فوم بتن ها

یکی از مزیت های فوم بتن ها ، کاربرد آنها در شیب بندی پشت بام و کف بندی طبقات می باشد
از مزایای عمده فوم بتن آن است که به دلیل سطح صاف آن ، می توان پس از اجرا مستقیما روی آن

را گچ نمود و گچ و خاک را حذف کرد

تفاوت های اصلی بتن های گازی  با فوم بتن ها تفاوت های اصلی بتن های گازی  با فوم بتن ها تفاوت های اصلی بتن های گازی  با فوم بتن ها