تولید بلوک لیکا

تولید بلوک لیکا

توليد بلوک لیکا

۱- مــاده اولــيه تولید بلوک لیکا

 ماده اوليه که در تولید بلوک ليكا استفاده می شود نوعي رس صنعتي است
كه ايليت يا مونت موريونيت نام دارد.
تركيب شيميايي ايــن ماده فقط درنواحي محدودي پیدا می شود.
اولين معدن پیدا شده درروستاي كوشــكك ســاوه است
كه مطالعات معدني و آزمايشگاهي آن توسط اروپاييان انجام شد
و ماده اوليه فعاليت كارخانه را تامين نمود.
اما در دهه دوم کلیه فعاليت های كارخانه شامل كليه مطالعات از اكتشاف تا بهره برداري توسط كارشناسان ايراني انجام گرفت.
از اين معدن ها برای تامين مواد اوليه ، استفاده مي شود.
ماده اوليه پس از اكتشاف، باطله برداري شده وسپس درهرمرحله از بهره برداري آزمايش انبساط پذيري ازسطح وعمق انجام گرفته
و در صورت مثبت بودن نتايج آزمايش، ماده اوليه تخلیه و به كارخانه حمل مي گردد.

 2- فـرآوري اوليه تولید بلوک لیکا

مرحله بعدی تولید لیکا فرآوري اوليه  یا آماده سازي خاك است .
خاك ازطريق جعبه تغذيه وارد خط توليد مي شود.
بعد از وزن کردن، خاک وارد شده از دروازه مغناطیسی عبور کرده سپس وارد آسياب مي شود
در آنجا خاك همراه با آب مورد نياز ترکیب و از صفحه ای  با روزنه هاي ۱۸ ميلي متری عبور مي كند.
گل عبور داده شده وارد مخلوط كن مي گردد
و درآنجا به وسيله دو محورچرخ گوشتي ورز داده مي شود تا گل به حالت پلاستيك درآيد.
سپس گل ورز داده شده ازآسياب غلطكي با مجراي ۲ ميلي مترعبور مي كند
تا كاملا” حالت يكنواخت پيداكند. گل يكنواخت شده به كوره خشك كن فرستاده می شود.

 3- فـــرآوري تولید بلوک لیکا

مرحله بعدی تولید لیکا فرآوری است .
كوره خشك كن که ۳۵ متر طول و حركت ۵/۱ تا ۲ دور دردقيقه داراي ساختمان داخلي مخصوصی است .
اين ساختمان باعث مي شود تا گل درمعرض هواي گرم قرارگرفته,
خشك و سپس ريز شود. در نهایت به گندوله هاي ريزي تبديل مي شود.
درابتدا حرارت كوره خشك كن ۱۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتي گراد است
ودر انتها به ۵۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتي گراد مي رسد.
گندوله هاي آماده شده به كوره پخت ریخته می شود.
كـوره پخـت به طول ۲۲متر و قطـر ۴/۳ متر قادر است تا ۶ دور دردقيقه بچرخد.
منحنــي حرارتي كــوره پخت از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه رشد می کند
وگندوله ها دراين حرارت منبسط و به دانه هايي از۱ تا ۲۰ ميلي مترسبك و متخلخل تبديل مي شوند.
دانه هاي سبک توليد شده به داخل خنک کن هاي ماهواره اي هدايت شده
و از آنجا بر روي نوارهاي خروجي ريخته شده و در محوطه آزاد ديو مي شوند.

۴-دانــه بنـــدي تولید بلوک لیکا

مرحله آخر در تولید لیکا دانه بندی است.
به خاطر آنکه هر کاربردي نياز به دانه بندي مخصوصي مي باشد ،
لذا دانه هاي توليدي باعبور ازسرند به سه سايز مختلف ۴-۰ ميلي متر, ۱۰-۴ ميلي متر، ۲۵-۱۰ ميلي متر تقسيم مي شود
ودانه هاي مجزا شده براي كاربردهاي مختلف مورد استفاده قرارمي گيرد.