بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

تولید کننده بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

 

 بلوک سبک گازی غیراتوکلاو NAC

 

بلوک های بولکس از نوع بتن سبک (NAC (Non-Autoclaved Aerated Concrete جز گروه بلوک های سبک گازی یا اسفنجی است. 

بلوکهای گازی که از داخل  شدن ماسه ، سیمان پرتلند تیپ دو، آب، پودر آلومینیوم وبقیه مواد افزودنی حباب زا ساخته و تولید می شوند

بعد از ریختن در قالب های مخصوص خودش به دو صورت عمل آوری می شوند

 

 بر اساس روش عمل آوری با همان نام معروف هستند و شناخته شده اند که عبارتند از:

۱- اتوکلاو شده ( AAC (Autoclaved Aerated Concrete

۲- اتوکلاو نشده (NAC (Non-Autoclaved Aerated Concrete

 

بولکس

بولکس نام یک نوع محصول  می باشد که رشد صنعتی، تجاری و مسکونی در ایران را به دگرگونی در ساخت و ساز ساختمان ها مبدل کرده است.

بتن اتوکلاو (nAAC) نشده در همه جهان برای چند دهه مورد استفاده قرار گرفته  است ، با این وجود ،بتن naac در ایران با حداقل شناخت عمومی ساخته شده می باشد.

با مزایا قابل توجه زیادی  که شامل حفاظت از آتش ، عایق صوتی و حرارتی، تطبیق پذیری، دوام، و همراه با کاهش وزن ساختمان کاهش زمان اجراو هزینه های کارگری کمتر می باشد.

در عصر کنونی در بیشتر کشورها و حتی در کارخانه های موجود در ایران بلوک های گازی به روش AAC(Autoclaved Aerated Concrete) تولید می شود

در این روش پس از پف کردن و بریدن به تکه های مورد نظر در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد و با فشار ۱۲ اتمسفر عمل آوری می شوند

در این نوع سیستم به خاطر مصرف بالای انرژی، هزینه تمام شده ی نهایی تولید بالا بوده و در نتیجه قیمت محصول نهایی تحت تاثیر هزینه تولید خواهد بود

اما یکی دیگر از روش هایی که به جدیدا در کشور مورد استفاده قرار گرفته و در این شرکت نیز از این روش استفاده می گردد

روش عمل آوری بدون اتوکلاو بوده و از طریق درجه حررات خود مصالح در حین تولید و سیستم های گرمایشی سالن تولید صورت می گیرد

که نسبت به روش اتوکلاو شده دارای هزینه تولید خیپایین تری خواهد بود.

 

پیوند :بلوک هبلکس

منبع : http://iraac.net