تیرچه چیست ؟ انواع

تیرچه چیست ؟ انواع

تیرچه چیست

تیرچه چیست ؟

تیرچه ، به قطعه پیش‌ساخته‌ای گفته می شود که از بتن و فولاد  تشکیل شده است . تیرهای فرعی T شکل پس از اجرا ی کامل سقف توسط  تیرچه ایجاد می شود. تحمل بار توسط تیرچه‌ها شامل سه مرحله می باشد  که
مرحله اول : در این مرحله ،  بار ناشی از حمل و نقل را متحمل می شود.
مرحله دوم :  بار ناشی از اجزاء بتن ریزی سقف، که وزن مرده سقف (وزن تیرچه، بلوک و بتن درجا) و بارهای در حین اجراء در حد فاصل تکیه گاه‌های اصلی به تیرچه است را تحمل می‌کنند‌ .
مرحله سوم:  تحمل بار برآیند حاصل از بارهای مرده و زنده پس از عمل آوری بتن پوششی و کسب مقاومت کافی است.

انواع تیرچه چیست :

‌‌۱- تیرچه خرپایی :
تیرچه خرپایی ، به شبکه پیش ساخته شده از میلگردهای کششی زیرین، بالایی و عرضی (زیگزاگ) که به شکل خرپا به همدیگر جوش یا قلاب شده‌اند ، گفته می شود که وظیفه تامین ایستایی لازم برای حمل و اجراء دارند.
اجزای تیرچه خرپایی شامل میلگردهای زیرین (عضو کششی) ،  میلگردهای‌ (زیگزاگ) ، میلگرد بالایی ، میلگرد تقویتی ، میلگرد کمکی اتصال وبتن پاشنه می باشد.
۲- تیرچه پیش‌تنیده :
این تیرچه ، ساخته شده از مفتول‌های فولادی با مقاومت بالا (مقاومت نهایی ۱۷۵۰ نیوتن بر مترمربع  تا ۱۹۰۰ نیوتن بر مترمربع) و بتن با رده مقاومتی C35 و بالاتر، ‌به صورت مقطع T شکل معکوس می باشد .

ویژگی‌های تیرچه پیش تنیده با جزئیات در زیر بیان شده است :

در واقع  قسمتی از سطح مقطع نوار سقف ، تیرچه پیش تنیده می باشد که در اثر بهره ‌برداری تحت تنش کششی قرار می‌گیرد. میزان پیش تنیدگی آن باید به حدی باشد که تیرچه هنگام حمل و نقل، نصب، بتن ریزی و بارهای بهره ‌برداری، ترک نخورد.
سطح مقطع این نوع تیرچه جهت تامین محل مناسب نصب بلوک‌های دو طرف، به شکل سپری ساخته می‌شود‌. عرض قسمت زیرین تیرچه پیش تنیده نباید کمتر از ۱۰ سانتیمتر باشد و عرض قسمت بالایی (بتن بین دو بلوک با توجه به عرض تکیه‌گاه‌های بلوک روی تیرچه) نباید کمتر از ۶/۵ سانتیمتر باشد.‌ ارتفاع کل تیرچه باید به حدی باشد که ایستایی لازم را برای حمل و نصب تیرچه و تحمل بارهای اجرایی را تامین می‌کند. سطح بالایی تیرچه برای ایجاد پیوستگی کافی با بتن پوششی به طور زبر و برجسته بتن ریزی می‌شود. پوشش بتنی روی فولاد نباید کمتر از ۲۰ میلیمتر باشد.
مقاومت بتن تیرچه پیش تنیده در هنگام انتقال نیرو از فولاد به بتن (بعد از هر نـوع اتـلاف انـرژی ناشـی از پیش تنیدگی) نباید از نصف مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن کمتر باشد. رده مقاومتی بتن تیرچه پیش تنیـده نباید از C35 و هم چنین از دو برابر تنش فشاری بتن در قسمت زیرین تیرچه‌ها کمتر باشد. بخش کششی بتن تیرچه نباید ترک خورده‌ یا شکسته باشد. میزان خیز منفی تیرچه باید یک سانتیمتر در پنج متر طول و هم چنین پیچیدگی جانبی تیرچه نباید بیش از یـک سـانتی متـر در پـنج متـر طـول باشـد. تیرچه‌های پیش تنیده بطور معمول فاقد میلگردهای عرضی هستند ولی در بعضی از انواع آن، برای تقویـت مقاومت برشی، دو انتهای تیر، میلگردهای عرضی در داخل بتن آن کار گذاشته می‌شوند تا علاوه بر تقویـت برشی تیرچه، گیره‌های لازم برای حمل و نقل تیرچه و اتصال بین بتن و دال را تامین کند.