جذب نشدن رطوبت به بلوک فرمستون

جذب نشدن رطوبت به بلوک فرمستون

جذب نشدن رطوبت به بلوک فرمستون

جذب نشدن رطوبت به بلوک فرمستون

تخلخل و حفره دار بودن بلوک سبک دیواری فرمستون – هبلکس از نوع بسته می باشد.

این بدان معناست که رطوبتی که به بلوک فرمستون می رسد تنها به مقدار کم (حدود ۱۰ درصد ) جذب بلوک اتوکلاو شده می شود.

لذا جذب آب بلوک هبلکس تهران پایین بوده و عمل سیمان کاری و کارکردن کاشی و سرامیک و… روی آن به راحتی انجام می گیرد.

با توجه به ابعاد متخلخل بودن ، نم و رطوبت توسط این بلوکها منتقل نمیشود.

نکته مهم : در عین اینکه این بلوکها نم و رطوبت را منتقل نمیکنند ولی در سطح  آب بیشتری را نسبت به مصالح مشابه جذب میکنند

لذا در زمان استفاده از بلوک هبلکس باید نکات زیر رعایت شود

اولا قبل از اجرا باید کاملا خیس شوند.

دوما ملات مصرفی را نیز باید با دقت بیشتری تهیه نمود.

سوما بعد از اجرا در صورت امکان به دیوارها آب داده شود.

حتما بخوانيد – هزینه بنایی با بلوک سبک