حجم بلوک هبلکس و بارگیری

حجم بلوک هبلکس و بارگیری

حجم بلوک هبلکس و بارگیری

حجم بلوک هبلکس و بارگیری

– به دلیل وزن مخصوص کم و ابعاد بلوک هبلکس تهران (بلوک بتنی گازی)

مناسب پالت، امکان حمل و بارگیری حجم بیشتری از محصول وجود دارد.

– بارگیری و حمل بلوک بتنی گازی که در قالبهای ۱۵/ ۳متر مکعبی بسته بندی میشود راحت تر و سریعتر خواهد بود.

حتما بخوانيد – برتری های بلوک سبک هبلکس