حمل و نگهداری و انتقال بلوک های هبلکس

حمل و نگهداری و انتقال بلوک های هبلکس

حمل و نگهداری

حمل و نگهداری و انتقال بلوک های هبلکس

حمل و نگهداری و انتقال بلوک های هبلکس

حمل و نگهداری و انتقال بلوک های هبلکس

حمل و نگهداری و انتقال بلوک های هبلکس

 بلوکهای AAC بر روی پالت در کارخانه بسته بندی و اماده تحویل می شوند و برای حمل ، توسط لیفتراک به تریلی یا کامیونهای مناسب باربری می شود.

*-    تخلیه بلوکها

در زمان استفاده از وسائل مکانیکی برای بالا بردن و جابه جا کردن  و بلند کردن پالتها ، باید گنچایش  دستگاه کنترل شود.

به خاطر جلوگیری از آسیب دیدگی

،تخلیه  با جرثقیل یا  تاورکرین به شما  توصیه می شود.

تخته هایی در قسمت بالای پالت قرار دارد تا فشار طناب سبب شکستگی بلوکها نشود.

هم چنین پالتهای حامل بلوک باید در نزدیکترین محل به اجرای دیوار تخلیه شوند تا راندمان کارو سرعت  افزایش یابد

تعداد دفعات جابجایی نیز به حداقل کاهش یابد.

جابجایی های پشت سر هم  باعث آسیب دیدن بلوکها می گردد.

قبل از تخلیه بلوکها در طبقات و بر روی سقفها باید هماهنگی های لازم با مهندس سازه انجام گیرد.

*-    انبار و نگهداری

همه بلوکها بهتر است در جای خشک و سرپوشیده نگهداری شوند.

باید بیش بینی های  لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن بلوکها به خصوص سطوح و لبه ها ، اجرا شود.

باید توجه شود تا پالتها مستقیماً روی زمین سخت و مسطح مانند سطوح آسفالتی یا بتنی و نظیر این موارد نگهداری شوند.

حداکثر تعداد پالتها یا بندیل های حاوی بلوک یا پانل که می تواند روی هم قرار گیرد ، به ۲ پالت محدود شود.

مهندس ناظر در خصوص محل نگهداری و چیدمان پالتها باید نظارت کامل و لازم را  داشته باشد.

 

*- ابجایی بلوکها در کارگاه

 برای جابجایی بلوکها در کارگاه از چرخ دستی یا وسائل مکانیکی مناسب و متناسب با ابعاد و سایز ها و شرایط کارگاه استفاده شود.

در هنگام حمل با دست توسط کارگر پیشنهاد  می شود تعداد قطعات با توجه به وزن آنها انتخاب شود ،

به نحوی  که در هنگام حمل و جابجایی ، امکان شکستن قطعات به حداقل کاهش یابد. در این باره  رعایت توصیه های زیر پیشنهاد می گردد :

۱-  آموزش نیروهای فنی در خصوص اصول حمل و نقل

۲-  حدالامکان از وسائل مکانیکی همچون انواع گاری – لیفتراک – بالابر و جرثقیل استفاده شود.

 ۳-  وجود برنامه ریزی برای ترتیب نصب و اجرای قطعات و فاصله بین محل نگهداری

و اجرای دیوار باعث کاهش تعداد دفعات جابجایی ، شکستگی و پرت می شود

  منبع:http://iraac.net