خداحافظ آجرحذف مصالح‌ سنتي ازساختمان‌ سازي

خداحافظ آجرحذف مصالح‌ سنتي ازساختمان‌ سازي

سلام بر بتن سبك ، خداحافظ آجر

خداحافظ آجرحذف مصالح‌ سنتي ازساختمان‌ سازي

خداحافظ آجرحذف مصالح‌ سنتي ازساختمان‌ سازي

حذف آجر

استفاده از آجر و بلوک در ساختمان سازي حذف مي‌شود.

در حال حاظر، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن از جايگزين شدن انواع بتن سبک با مواد اوليه متفاوت به جاي آنها خبر می دهد.

سرانجام پس از کشمکشهاي خیلی زیاد ميان توليدکنندگان مصالح ساختماني انرژي وزارت مسکن وشهرسازي

خبر دار شدیم در تازه ترين اخبار اعلام شده

توليدکنندگان چنين مصالحي که تا پيش از اجراي هدفمندي يارانه ها از انرژي ارزان قيمت براي توليد مصالح سنتي استفاده مي کردند،

در حال حاظر  بايد در رفتار توليدي خود و ميزان استفاده از انرژي تجديد نظر کنند.

خبر رسیده که به مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ماموريت داده شده است

تا مصالح سبک که با صرف انرژي کمتر توليد مي شوند را جايگزين مصالح سنتي و انرژي بر کنند.

اين اولتيماتوم که به توليدکنندگان مصالح ساختماني پرمصرف داده شده است،

سرانجام منجر به حذف مصالح سنتي از ساخت وساز مي شود

توليدکنندگان اين نوع مصالح را ملزم مي کند که به توليد مصالح نوين روي بياورند.

مصرف ۳ برابري انرژِي توليدکنندگان آجر ايران نسبت به دنيا

 

براساس اين گزارش،

۳۱ درصد از انرژي در بخش صنعت مصرف مي شود

که از اين ميزان، ۲۱ درصد به آجر اختصاص دارد

که رقم بسيار بالايي در مصرف انرژي محسوب مي شود.

هم اکنون حدود ۷ هزار کارخانه با توليد ۵۰ ميليون تن آجر در کشور فعاليت مي کنند

که حدود ۴ ميليارد ليتر معادل نفت کوره مصرف انرژي دارند.

اين مقدار در حالي در اين بخش مصرف مي شود

که مصرف انرژي حرارتي توليد آجر و بلوک درايران در مقايسه با رقم های جهاني بيش از ۲٫۵ تا ۳ برابر است

و انرژي الکتريکي در اين ۲ مصالح ساختماني بيش از ۲ برابر متوسط جهاني است.

خداحافظ آجرحذف مصالح‌ سنتي ازساختمان‌ سازي

دلايل حذف آجر از ساختمان سازي

معاون وزير مسکن و شهرسازي گفت:

بيشترين انرژي در کشور صرف توليد آجر مي شود به خصوص اين ميزان مصرف در آجرهاي توپر بيشترمی باشد.

وي گفت: اين مصالح ساختماني سنگين وزن بوده و جرم ساختماني را افزايش مي دهند

که اين بحث خطر تخريب ساختمان را در زمان زلزله افزايش مي دهد.

معاون وزير مسکن و شهرسازي تصريح کرد:

هزينه پرداختی توليد آجر, خیلی گران است و منابع در اين بخش به درستي مصرف نمي شوند

همچنين آلودگي هاي زيست محيطي بسیار زيادي را به وجود مي آورند.

وزیر با اشاره به کيفيت پايين، شيوه حمل و نقل و تخليه آجر افزود:

اين موارد باعث به هدررفت انرژي و منابع مي شوند و در هزينه تمام شده ساختمان هم موثرند.

رئيس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن فرمود:

در کشور ما متاسفانه توليد آجر در کوره هاي آجر پزي انجام مي شود و روش توليد کاملا سنتي و هزينه بر است،

از طرفی بي کيفيتي در توليد باعث شده است که اين مصالح عمر کوتاهي داشته باشند

و همين امر عمر مفيد ساختمان را کاهش داده و منجر به آسيب پذيري زیادی در ساختمان مي شود.

منبع : http://iraac.net