در مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانید

در مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانید در پورتال جامع و کامل ایران aac

به قطعاتی گفته می‌شوند که معمولاً برای ساخت ساختمان‌ها یا دیوارها یا سقف‌ها کاربر دارند.

در مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانید

در مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانید

در مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانید

بلوک سیمانی

به قطعاتی اشاره می‌شوند که معمولاً برای ساخت ساختمان‌ها یا دیوارها یا سقف‌ها کاربر زیادی

دارند. بلوک‌های سیمانی در اندازه‌ها و ابعاد و با مصالح متفاوتی بسته به نیاز ساخته می‌شوند البته

در سال‌های اخیر آنها را در اندازه‌های استاندارد با ضخامت‌های استاندارد تولید می کنند.

در مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانید

مصالح ساخت

در ساخت این بلوک‌ها از سیمان پورتلند، شن، ماسه، آب به روش ریخته‌گری استفاده می‌شود و

به کارگاه‌هایی که این نوع بلوک‌ها را تولید می‌کنند در اصطلاح عامه بلوک‌زنی گفته می‌شود.

کاربردهای رایج

بلوک‌های سیمانی معمولاً به دو دستهٔ سنگین و سبک طبقه‌بندی می‌شوند.

۱- بلوک‌های سنگین:این بلوک‌ها از نظر ابعاد نسبت به بلوک‌های سبک بزرگتر هستند و ضخامت

آنها بیشتر است و برای استفاده در سازه بنایی یا ساخت دیوارهای محوطه کاربرد دارند.

۲- بلوک‌های سبک: این بلوک‌ها در سقف‌های تیرچه بلوک کاربرد دارند و ریزدانه‌های مورد استفاده

می گیرد و در آنها نسبت به بلوک‌های سنگین کمی تفاوت دارد و از نظر وزن سبک تر هستند.

 

در مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانیددر مورد مشخصات فنی بلوک سیمانی بیشتر بدانید