روش نصب بلوکهای AAC

روش نصب بلوکهای AAC – نصب بلوکهای سبک اتو کلاو شده چگونه است؟

روش نصب بلوکهای AAC 

روش نصب بلوکهای AAC

در این مقاله شرکت هبلکس پارسا میخواهد روش نصب بلوکهای AAC را به شما عزیزان آموزش دهد:

۱- نگهداری 

بلوکها روی یک سطح صاف و بالاتر از زمین نگهداری شوند.

تا زمان مصرف بلوکها ، پوشش پالت بلوکها کنده نشود. در پایان روز روی بلوکهای باقیمانده با نایلون پوشیده شود.

پریدگیهایی که ممکن است در اثر حمل به وجود آید با چسب بلوک قابل ترمیم است. 

نگهداری چسب مشابه سیمان است. کیسه ها باید روی کف خشک با حداقل فاصله ۱۰ سانتیمتر از زمین قرار گیرند. 

۲-   آماده سازی

چسب بلوک مطابق دستورالعمل مندرج روی پاکت، در داخل ظرف پلاستیکی مناسب با آب تمیز مخلوط  گردد.

درصورتیکه دمای هوا کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد از آب گرم با دمای بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد استفاده شود.

مخلوط کردن توسط دستگاه همزن با سرعت کم، تا بدست آمدن مخلوط یکنواخت، انجام شود.

در هنگام همزدن مخلوط،نباید به آن آب اضافه گردد. پس از ۱۰ دقیقه توقف، مخلوط قبل از مصرف، دوباره همزده شود. 

زمان استفاده از مخلوط آماده شده ۲ ساعت است.

در محل چیدن بلوکهای دیوار، با استفاده از ملات ماسه سیمان، سطح صاف و تراز  به ضخامت ۱ تا ۲/۵ سانتیمتر ایجاد می گردد.

۳-  نصب بلوک ها ردیف اول

رج اول با کنترل تراز و راستا اجرا می گردد. ابتدا امتدادهای اصلی و سپس تقاطعها کار شود.

پس از نصب هر بلوک سطح آن با برس تمیز شود و سپس به سطوح عمودی چسب بلوک زده می شود.

حداقل ضخامت چسب ۶/۱ میلیمتر و حداکثر آن ۳ میلیمتر می باشد.

بعد از نصب هر بلوک تراز و شاغولی بودن آن چک شود. اصلاح در مدت زمان ۵ دقیقه با ضربات آهسته چکش پلاستیکی انجام می شود.

پس از اتمام لایه اول به صورت تراز، باید فرصت داده شود که چسب خودش را بگیرد. اجرای لایه بعد باید پس از گیرش لایه قبل باشد.

بهتر است سطح خارجی بلوک چند سانتیمتر جلوتر از ستونهای فلزی اجرا شود و روی ستونها عایق گردد.

این کار برای جلوگیری از ایجاد پل حرارتی در محل اعضای فلزی است.

برای جلوگیری از اثر میان قابی در هنگام وقوع زلزله و اثرات انبساط و انقباض سازه،  دیوارها با فاصله یک سانتیمتر از ستونها و دیوارها اجرا شده و با تسمه های فلزی با فاصله حداکثر ۲ بلوک به سازه متصل شود.

برای پر کردن فاصله ها می توان از گچ کشته  یا پلی اورتان استفاده نمود.

۴-   برشکاری

برشکاری با اره دستی، اره نواری و لوازم نجاری به ابعاد و شکل دلخواه قابل انجام است.

۵-   سوراخکاری

سوراخکاری با دستگاه برش دوار انجام شود. قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک بیشتر نشود.

۶-   درزها

درزهای اجرایی در فاصله های افقی به اندازه ۳ برابر ارتفاع دیوار یا ۶ متر باید به اندازه ۱۰ تا ۱۳ میلیمتر در نظر گرفته شود.

تسمه های اتصال حداکثر در هر ۲ رج بلوک استفاده شود.

جهت اجرای نمای سنگی غیر خشک که دارای سطح صاف با ابعاد بزرگتر از ۶ متر باشد، درز انبساط عمودی و افقی به ضخامت یک سانتیمتر در هر ۶ متر اجرا گردد.

۷-  نصب بلوک ها ردیفهای بعدی

برای تمام بلوکهای بعدی باید سطوح عمودی و افقی چسب زده شود. قبل از چسب زدن سطح بلوکها با برس تمیز شود.

در هنگام نصب بلوک، ابتدا لبه دور از اتصال بلوک گذاشته می شود و سپس قسمت اتصال در محل خود قرار گیرد. از لغزاندن بلوک خودداری شود.

با کاردک ملات های اضافی تمیز شود. کاردک به صورت ۴۵ درجه نسبت به بلوک گرفته شود و حرکت به گونه ای باشد که لبه تیز به سمت درز نباشد.

همپوشانی بلوکها باید حداقل ۱۵ سانتیمتر است (حداقل فاصله درزهای قائم ۱۵ سانتیمتر است) و برای هر رج ثابت باشد.روش نصب بلوکهای AAC.

برای اجرای شاغولی دیوار، تراز و امتداد هر بلوک پس از نصب کنترل شود.

از نوارهای فلزی سوراخدار در محل اتصال دیوارهای فرعی، درزها و اتصال به ستون استفاده شود.

در صورتیکه دیوارهای محل اتصال هم ضخامت باشند باید همزمان چیده شوند.

دیوار فرعی با ضخامت کمتر از دیوار اصلی با فاصله اجرایی حدود ۱ سانتیمتر و با استفاده از نوارهای فولادی با فاصله یک متر، به دیوار اصلی متصل می شوند.

اتصال دیوارهای فرعی Lیا Tشکل که هم ضخامت باشند، به صورت لاریز اجرا شود.

در محل اتصال L  شکل دیوارهای اصلی از بلوک سوراخدار استفاده شود و سوراخها در یک امتداد قرار گیرند.

سپس یک میلگرد در سوراخ عمودی اتصال قرار داده شده و با گروت پر میشود.روش نصب بلوکهای AAC.

جهت اتصال دیوار به ستونهای بتنی می توان از قطعه فلزی سوراخدار که با پیچ به دیوار و ستون متصل می شود، استفاده نمود.

جهت اتصال دیوار به ستونهای فلزی از قطعه فلزی سوراخدار که از یک طرف با پیچ به بلوکهای دیواری و از طرف دیگر به ستون با جوش یا پیچ متصل شود استفاده میگردد.
 

۸-  اجرای تاسیسات

برای اجرای مسیرهای تاسیسات می توان شیارهای عمودی و سوراخکاری دوار در دیوارها انجام داد. بعد از اجرای تاسیسات مسیرها و سوراخها با چسب بلوک پرشود. 

سوراخکاری با دستگاه برش دوار انجام شود. قطر سوراخ از یکسوم عمق بلوک بیشتر نشود. دور سوراخهای بزرگتر باید با توری فلزی تقویت گردد.

در صورتیکه عمق شیار از یک سوم عمق بلوک بیشتر باشد، باید در هر ۳ رج با دو میلگرد ۸ دو سرگونیا تقویت انجامگردد.روش نصب بلوکهای AAC.

۹-   لکه گیری سطح دیوار

برای ترمیم پریدگیها و لکه گیری می توان از چسب بلوک یا گروت ترمیمی استفاده شود. مدت زمان مصرف گروت ترمیمی کوتاه است.

قبل از اجرا سطح با برس تمیز شود. لکه گیری با استفاده از کاردک انجام می شود. سپس سطح با یک سوهان ریز یا سمباده صاف و آماده رنگ آمیزی می شود.

۱۰- نصب در و پنجره

در و پنجره به طور مستقیم روی بلوکها AAC قابل نصب است. توصیه می شود که از چهارچوبهای فلزی پر شده با ملات استفاده شود.

۱۱- نازک کاری

با توجه به سطح صاف می توان دیوار را با اجرای کاغذ دیواری، لایه ای نازک گچ، پلاستر سیمان، سرامیک، پوششهای طرحدار آکریلیک یا ملات آماده پوشش داد.

در محل نا پیوستگی دیوارها (نظیر اتصال به دیوار یا ستون بتنی و ستونهای فلزی) و گوشه بازشوها می توان از مشهای فایبر گلاس یا سایر انواع توری استفاده شود.

در ساختمانهای صنعتی و پارکینگها می توان بلوکهای AACرا به طور مستقیم با رنگ آکریلیک رنگ آمیزی نمود.روش نصب بلوکهای AAC.

حداقل زمان عمل آوری پلاستر و سطوحی که با ملات ماسه سیمان اجرا شده اند ۳ روز است که سطح دیوار باید مرطوب نگه داشته شود.
 

ما در این مقاله روش نصب بلوکهای AAC را به شما آموزش دادیم امیدورام بهره برده باشید.

برای خرید این محصول و کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.