در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید

در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید

سبك دانه ها

در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید

تقریبا همه خصوصیات  بتن سبك دانه مربوط به نوع سنگدانه به كار رفته در آن می باشد.
سنگدانه های معمولی تقریبا دارای چگالی انبوهی در محدوده ۱۸۰۰-۱۶۰۰ كیلوگرم بر مترمكعب هستند.
اگر سنگدانه ای دارای وزن مخصوصی كمتر از این مقادیر باشد طبق آیین نامه  EN 13055    دردسته سبك دانه ها طبقه بندی میشود.
سبك دانه ها به دو دسته کلی طبیعی و مصنوعی تقسیم میشوند.
سبك دانه های طبیعی همان گونه كه از نامش پیداست در طبیعت موجود هستند و فقط   به صورت مكانیكی و از طریق شكستن و دانه بندی به دست میایند ولی سبك دانه های مصنوعی معمولا با حرارت دادن مصالح طبیعی و یا محصولات جانبی صنایع تولید میشوند.

۱-          سبك دانه های طبیعی

سبكدانه های طبیعی كه معمولا منشا آتشفشانی دارند به نام های توف ( Tuff   ) ‏اسكریا ( Scoria   ) پومیس ( Pumice   ) و دیاتومایت ( Diatomite   ) شناخته میشوند.
خاكسترهای آتشفشان بعد از جاری شدن یا به صورت ریزشی انباشته شدن سرد و سخت شده و سبك دانه توف را تشكیل میدهند.
این سنگدانه معمولا به رنگ های قرمز سیاه وسبز یافت می شود.

در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید

اسكریا  كه به نام محلی سنگ پا نیز شناسایی شده اند.
هم منشا آتشفشانی دارد و زمانی كه مواد مذاب آتشفشانی وارد آب یا محیط سرد شده و به سرعت سرد میشوند تشكیل میشود.
از لحاظ ظاهری سنگی با خلل و فرج فراوان و در رنگ های سیاه خاكستری روشن و قهوه ای میباشد.
در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید
به خاطر جمع شدن خاكسترهای آتشفشانی و سرد شدن آهسته آنها یا زمانی كه گازهای موجود در آن منبسط میشوند و تشكیل خلل و فرج میدهند سبكدانه پومیس تشكیل میشود.
از لحاظ ظاهری رنگ آن سفید مایل به خاكستری و گاهی زرد رنگ است.
در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید

۲-          سبك دانه های مصنوعی

سبك دانه های مصنوعی با توجه به مواد اولیه تشكیل دهنده آنها خود به دو دسته کلی  تقسیم میشوند.
دسته اول سبك دانه هایی كه مواد تشكیل دهنده آنها طبیعی هستند مثل لیكا ورمیكولیت پرلیت اسلیت وشیل
 دسته دوم سبكدانه هایی كه مواد اولیه آن مواد جانبی صنایع هستند مثل خاكستر روباره منبسط شده یا خاكستر بادی.
در ظاهر شبیه به میكا است ولی با یك ساختار لایه ای كه به دلیل داشتن همین ساختار در صورت
حرارت دیدن تا ۳۰ برابر حجم آن افزایش میابد.

در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانیددر مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید

لیكا  :

سبكدانه لیكا یا رس منبسط شده در كوره ای موسوم به كوره گردان تولید میشود.

رس و آب با هم مخلوط   شده و گل حاصل از بالا وارد كوره گردان میشود و تحت حرارت ۱۲۰۰-۱۰۰۰

درجه سانتیگراد قرار میگیرد كه در نهایت لیكا تولید میشود.

در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید

پرلیت :

مراحل تولید سبكدانه پرلیت شامل آسیاب و خرد كردن و حرارت دادن آن تا دمای ذوب و در محدوده ۱۱۰۰-۹۰۰ درجه سانتیگراد است كه باعث میشود آب موجود در سنگدانه تبخیر و تبدیل به حباب میشود میشود و ساختار متخلخل را برای پرلیت به وجود میاورد. پرلیت از انواع سنگ های آتشفشانی شیشه ای است كه در رنگهای مختلف از جمله خاكستری متمایل به سبز سیاه روشن و قهوه ای دیده میشود.
در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید
همان گونه كه قبلا هم توضیح داده شد سبكدانه های مصنوعی در دو گروه دسته بندی میشدند  .
 نوع اول از مواد طبیعی به وجود میامدند و دسته دیگر كه در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت از محصولات جانبی صنایع به دست میایند:

خاكستر بادی  :

نیروگاههای حرارتی كه با ذغال سنگ كار میكنند محصول جانبی تحت عنوان خاكستر بادی تولید میكنند.
مقادیر زیادی از این محصول سالانه تولید شده و متاسفانه بدون استفاده خاصی در طبیعت رها میشوند.
اگر درصد كربن موجود در خاكستر بادی كم باشد میتوان از آن به عنوان ماده افزودنی برای بتن استفاده كرد.
در صورتی كه با افزودن مقداری پودر ذغال سنگ به خاكستر بادی كربن آن را به حدود ۱۲ درصد برسانیم میتوان آن را برای ساخت سبكدانه مورد استفاده قرار داد. سبكدانه ساخته شده با خاكستر بادی از لحاظ ظاهری به این شكل است :
در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید

سرباره متخلخل  :

در پروسه تولید فولاد ۲ محصول به دست می آید.
یكی آهن خام و دیگری روباره كه حجم این دو ماده تقریبا برابر است.
سرباره تولید شده در چهار دسته گندله شده منبسط شده سرد شده در هوا و سرباره فولاد دسته بندی میشود كه از سرباره منبسط شده برای ساخت سبكدانه استفاده میشود.
در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید
 در مورد انواع سبك دانه ها بیشتر بدانید