سیپوركس

سیپوركس که نام آن از حرفهای آغاز واژه‌هایSilic Pore Expansion

سیپوركس که نام آن از حرفهای آغاز واژه‌هایSilic Pore Expansion گرفته شده است

سیپوركس

سیپوركس

سیپوركس

 

سیپوركس

یک نوع  از بتن گازی می باشد.

برای ساختن هر مترمكعب آن، بستگی به جنس سیلیس و آهك، حدود ۲۰۰ كیلوگرم سیمان + ۳۵۰ كلیوگرم ماسة سیلیسی ریزدانه + ۱۰۰ کیلو گرم آهك + ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم پودر آلومینیوم + مقدار افزونه‌های دیگر استفاده می شود و آن را در اتوکلاو زیر ۱۰ آتمسفر فشار بخار آب و تا ۱۸۰ درجه سانتی گراد قرار می دهند.

هبلكس نسل جدید سیپوركس به شمار می آید .

 

نتایج مطالعه و آزمایشات بر روی بتن های گازی :

خواص مطلوب این گونه بتن شامل جرم حجمی پایین نسبت مناسب مقاومت به جرم حجمی ،عایق بندی مناسب حرارتی و ثبات (جمع شدگی ناشی از خشك شدن) نسبتاً پایین باعث شده است كه این نوع ماده در خیلی ز كشورهای جهان مورد استفاده قرار گیرد .

لازم به  ذكر است كه این نوع محصول احتیاج  به ایجاد كارخانه ای با هزینه سرمایه گذاری اولیه نسبتاً بالا تولید می گردد.

در حال حاضر تولید بتن های سبك گازی در كشور بصورت بلوكهای سبك می باشد

در ساحتمان برای ساخت دیوارهای جدا كننده داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

دلایلی مبتنی بر عدم یكنواختی انطباق تولیدات كارخانه ها با حداقل الزمات ذكر شده در مدارك فنی وجود دارد

هم چنین در زمینه كاربرد در بعضی موارد مشكلاتی در خصوص ترك خوردگی جذب و انتقال رطوبت به داخل ساختمان مشاهده شده است.

 

 

كاربرد مناسب و مطلوب بتن گازی

كاربرد مناسب و مطلوب بتن گازی در ساختمان مستلزم تولید بتن گازی با كیفیت مطلوب وهم چنین كاربرد مناسب آن در رابطه با مسایل و جزئیات اجرایی می باشد .

متاسفانه در كشور در زمینه استاندارد سازی این نوع محصول كار اندكی انجام شده است

لازم است استانداردهای تفضیلی برای تعیین حداقل شاخص های كیفیت قابل قبول و همچنین روشهای استاندارد انجام آزمایش های تعیین كیفیت تدوین گردد.

پیوند : سیپوركس

منبع : http://iraac.net