صرفه جویی ملات بلوک هبلکس

صرفه جویی ملات بلوک هبلکس

صرفه جویی ملات بلوک هبلکس

صرفه جویی ملات بلوک هبلکس

ملات مصرف شده در یک دیوار ساخته شده از بلوک سبک هوادار نیز یک چهارم دیوار ساخته شده از آجر است.

این بالا بودن حجم بلوک سبک هوادار نه تنها یک مزیت حمل و نقلی است، بلکه مزیت صرفه جویی نیز دارد.

هبلکس = صرفه جویی در آهن یا آرماتور، زمان اجرا، ملات مصرفی، دستمزد و …

پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس با در نظر گرفتن سرعت اجرا، به دستمزد کمتری احتیاج دارد

و همچنین استفاده از هبلکس به سبب مصرف ملات کمتر

و نیز کاهش بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوار ها که موجب کاهش ابعاد سازه می شود،

صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد.

حتما بخوانيد – نحوه بارگیری و حمل بلوک AAC