ضخامت ملات هبلکس

ضخامت ملات هبلکس

ضخامت ملات هبلکس

ضخامت ملات هبلکس

ضخامت چسب بلوک هبلکس (ملات نازك) در سطوح افقي و قائم بايد حدود ۲ ميلي متر باشد.

ويژگي هاي ملات لايه نازك كه مناسب براي استفاده در ديوار چيني با قطعات AAC هستند.

در استاندارد ملي ايران به شماره ۷۰۶ ارائه شده است.

رواني و كارائي چسب بايد به ميزاني باشد كه براحتي از بين دندانه هاي ماله عبور كرده و روي سطح اعمال شود.

پس از اعمال چسب و تا زمان قرار دادن بلوك در محل خود شكل دندانه هاي چسب ايجاد شده روي بلوك بايد حفظ شده و نريزد.

حتما بخوانيد – پخش كردن ملات چسب بلوک

ضخامت ملات هبلکس