علت استفاده از مواد حباب زا در بتن و بیان نکاتی درباره آن

علت استفاده از مواد حباب زا در بتن و بیان نکاتی درباره آن

علت استفاده از مواد حباب زا در بتن

 

علت استفاده از مواد حباب زا در بتن و بیان نکاتی درباره آن

افزودن مواد حباب‌زا در بتن سبب ایجاد حباب‌های ریز هوا در داخل بتن و بین سنگ دانه‌های آن می‌شود. حباب های تشکیل شده در داخل بتن باید پس از سخت شدن بتن یا ملات در آن باقی بمانند.‌ ﺍﻳﻦ حباب‌های بسیار ریزهستند به طوری که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نمی باشند وهدف اصلی افزودن مواد حباب‌زا به بتن ایجاد عمدی این حباب‌ها در بتن می باشد.

مواد تشکیل دهنده حباب‌زا :

۱-چربی‌های طبیعی
۲-اسید استتاریک
۳-اسید اولئیک
۴-مواد کف کننده
۵-پودر آلومینیوم در مجاورت قلیایی‌ها
۶-ترکیبات شوینده

محاسن استفاده از مواد حباب‌زا در بتن

۱- از خراب شدن ﺑﺘﻦ جلوگیری می کند و دوام آن را در سیکل‌های یخ زدن ﻭ ذوب شدن ﻣﺘﻮﺍﻟی افزایش می دهد (مهمترین کاربرد مواد حباب‌زا).
۲- کارایی بتن تازه را افزایش می دهد .
۳- مقاومت بتن را در برابر تورق یا پوسته شدن بالا می برد .
۴- استفاده از مواد حباب زا در بتن ، مقاومت آن را در برابر سایش افزایش می دهد.
۵- با افزودن این مواد به بتن ، نفوذپذیری بتن ، کاهش چشمگیری پیدا می کند ؛ در نتیجه موجب کاهش میزان نفوذ یون کلر و سولفات به جسم بتن می شود.
۶- خاصیت جذب آب در بتن کاهش می یابد.
۷- از افت و جمع شدگی بتن جلوگیری می کند
۸- ویژگی خزش در بتن کاهش می یابد.
۹- مانع جدا شدن سنگ دانه ها در بتن تازه می شود .
۱۰- آب انداختگی سطحی در بتن تازه را کاهش می دهد.

مقدار مصرف مواد حباب زا در بتن :

به طور کلی مقدارمواد حباب‌زا که باید به بتن افزوده شود ، حدود ۴ تا ۸ درصد وزن سیمان است که براساس المان های زیر مشخص می شود
۱-حداکثر اندازه اسمی سنگدانه‌ها در بتن تولیدشده.
۲-بتن سخت شده در شرایط تماس دائمی با رطوبت خواهد بود (نظیر رویه‌های بتنی، مخازن آب بتنی و …) یا فقط گاهی در تماس با رطوبت خواهد بود.
۳-مقاومت مشخصه بتن مصرفی.
نکته ی مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که به ازاء هر ۱ درصد هوا که به‌طور عمدی یا تصادفی داخل بتن می شود که موجب کاهش حدود ۴ درصدی مقاومت بتن می گردد. قابل‌ذکر است که این کاهش مقاومت با توجه به کاهش نسبت آب به سیمان در بتن تا حدود زیادی جبران می‌شود.