عوامل تاثیرگذار بر پایداری حباب ها در بتن سبك

عوامل تاثیرگذار بر پایداری حباب ها در بتن سبك

در مطلب قبلی در مورد  سورفكتانت ها و نقش آن در تشكیل حباب در  بتن سبك صحبت كردیم.

عوامل تاثیرگذار بر پایداری حباب ها در بتن سبك

عوامل تاثیرگذار بر پایداری حباب ها در بتن سبك
مهم تر از عملیات تشكیل حباب كه از نظر تراكم و ابعاد آن بررسی می شود
‏ٌموضوع نگهداری حباب ها است كه تا سفت شدن بتن پایدار بمانند و از جوشیدن آن جلوگیری شود.
در ادامه بعضی عوامل تاثیرگذار بر پایداری حباب های بتن سبك را بررسی میكنیم:

عوامل تاثیرگذار بر پایداری حباب ها در بتن سبك

۱)          خاصیت رئولوژیکی مخلوط

خمیر سیمان با خاصیت چسبندگی که دارد یک سیال غیر نیوتنی است که مدل رفتاری آن شبیه مدل بینگهام میباشد و خصوصیت های رفتاری آن تابع لزجت خمیر و تنش تابع آن است. در اثر تنشی که ناشی از چسبندگی بین ذرات سیمان است حباب های هوا به ذرات سیمان می چسبند که این کار ممانعت از فرار حباب های هوا می شود. اما از عوامل موثر  بر سرعت حرکت حباب های هوا به سمت بالا هم میتوان لزجت خمیر سیمان و ابعاد حباب را نام برد.
که با کاهش اولیه  و افزایش دومی سرعت حرکت افزایش میابد.

۲)          شکل و مدت زمان مخلوط کردن

 دو گزینه  مهم در مبحث مخلوط کردن حباب با ملات سیمان نوع توزیع و میزان تراکم حباب ها است.
مخلوط آب، سیمان، مواد شیمیایی و مصالح ریز و درشت تشکیل یک سیستم سه بعدی در یک محیط بسته را میدهد که از به وجود آمدن تعداد زیاد حباب های بزرگ و همچنین حرکت آزاد حباب ها جلوگیری میکند. بهترین شکل مخلوط شدن به نحوی است که همه عملیات فشرده کردن، پیچش، انبساط و برش موضعی بر روی همه اجزا ایجاد شود که تاثیر مستقیم روی مقدار و نحوه توزیع حباب ها دارد. در بتن های گازی زمان مخلوط کردن  پودر آلومینیوم با آب این مسئله بسیار حساس تر است و بهتر است از ابزاری استفاده شود که مخلوط را به صورت نامنظم و در همه جهات هم بزند.

۳)          ناخالصی موجود در آب مخلوط

در بتن های فومی میزان کف کنندگی فوم به شدت تحت تاثیر ناخالصی های موجود در آب می باشد.
مثال اگر غلظت یون های کلسیم  ca    و منیزیم  mg      بالا باشد که عموما در آبهای سخت این اتفاق میافتد میزان کف به حد مطلوب نمیرسد و حباب های موجود در بتن سبک کاهش میابد.

۴)          درجه حرارت اختلاط

در مورد دمای اختلاط بتن معمولی تحقیقات گسترده ای انجام شده است ولی در مورد بتن سبک به این گستردگی نیست. در حالت کلی با افزایش دمای اختلاط سرعت هیدراسیون سیمان بالاتر رفته که این امر بالاتر رفتن لزجت مخلوط را در پی دارد. در مطالب قبلی عنوان شد که افزایش لزجت باعث کاهش حلالیت حباب های هوا و در نتیجه ناپایدار شدن آنها میشود. به عنوانی دیگر افزایش لزجت مانند مانعی در برابر تولید حباب است. این مسئله به خصوص در کف سازی با فوم بتن در فصل گرما و بیشتر در مکان های روباز باعث ایجاد مشکل و نشست بتن با گذشت زمانی اندک از بتن ریزی میشود.

۵)          عملیات پمپ کردن

 یکی از مواردی که توزیع و تراکم حباب ها بسیار متاثر از آن است نحوه و میزان سرعت پمپاژ است که در فوم بتن صورت می گیرد. اگر فشار پمپاژ خیلی زیاد باشد حباب ها فشرده شده و در آب حل می شوند و هنگامی که این فشار کاهش میابد حباب های هوا با سرعت تعیین شده که بستگی به مقدار کاهش فشار دارد از مخلوط بیرون می آیند که موجب کاهش حباب و ناپایداری آن می شود.