عوامل موثر بر تخلخل بتن سبک گازی

عوامل موثر بر تخلخل بتن سبک گازی

 

عوامل موثر بر تخلخل بتن سبک گازی

 

یکی از مباحث مهمی در تولید بتن سبک گازی مطرح است ، موضوع نگه داری حباب ها در بتن سبک گازی تا زمان سفت شدن بتن و جلوگیری از جوشیدن آن می باشد . در زیر به عوامل تاثیرگذار بر پایداری حباب های سبک می پردازیم :
۱) خاصیت رئولوژیکی مخلوط : خمیر سیمان با خاصیت چسبندگی خود یک سیال غیر نیوتنی است ؛که مدل رفتاری آن شبیه به مدل بینگهام است . ویژگی های رفتاری خمیر سیمان تابع لزجت خمیر و تنش تسلیم آن می باشد . در اثر تنشی که ناشی از چسبندگی بین ذرات سیمان است حباب های هوا به ذرات سیمان می چسبند که این امر از فرار حباب های هوا جلوگیری می کند. اما از عوامل تاثیرگذار بر سرعت حرکت حباب های هوا به سمت بالا ، می توان لزجت خمیر سیمان و ابعاد حباب را نام برد ، که با کاهش لزجت خمیر سیمان و افزایش ابعاد حباب سرعت حرکت افزایش می یابد .

عوامل موثر بر تخلخل بتن سبک گازی

۲) شکل و مدت زمان مخلوط کردن : دو پارامتر مهم در بحث مخلوط کردن حباب با ملات سیمان نحوه توزیع و میزان تراکم حباب ها است . مخلوط آب ، سیمان ، مواد شیمیایی و مصالح ریز و درشت تشکیل یک سیستم سه بعدی در یک محیط بسته را می دهد که از به وجود آمدن تعداد زیاد حباب های بزرگ و همچنین حرکت آزاد حباب ها جلوگیری می کند .بهترین شکل مخلوط شدن به نحوی است که همه عملیات فشرده کردن ، پیچش ، انبساط و برش موضعی بر روی همه اجزا ایجاد شود که تاثیر مستقیم روی مقدار و نحوه توزیع حباب ها دارد . در بتن های گازی زمان مخلوط کردن پودر آلومینیوم با آب این موضوع بسیار حساس تر است و بهتر است از ابزاری استفاده شود که مخلوط را به صورت نامنظم و در همه جهات هم بزند .
۳) درجه حرارت اختلاط : در مورد دمای اختلاط بتن معمولی تحقیقات گسترده ای انجام گرفته است در صورتی که برای بتن سبک ، به این گستردگی نیست . در حالت کلی با افزایش دمای اختلاط سرعت هیدراسیون سیمان بالاتر رفته که این امر موجب افزایش لزجت مخلوط می شود . در موارد قبلی این موضوع عنوان شد که افزایش لزجت ، کاهش حلالیت حباب های هوا و در نتیجه ناپایدار شدن آن ها را به دنبال دارد ، به عبارت دیگر افزایش لزجت ، مانعی در برابر تولید حباب در بتن گازی می باشد .