لیکا برای پی سازی و زیر سازی

لیکا 

لیکا برای پی سازی و زیر سازی

به خاطر ویژگی های لیکا، از آن برای عایق نمودن زیر سازی و یا اجزای سازه های باربر برای پی ساختمانهای کوچک استفاده می شود.

 

الف) دانه لیکا در پی سازی:
قطع لوله های مویین ، از قوائد لازم برای کنترل نفوذ رطوبت از زمین های مرطوب به دیوار و کف ساختمان است. یکی از روش های رایج، استفاده از سنگدانه های درشت با اندازه های حداقل ۴ میلی متر است. به همین منظور باید روی زمین لایه ای از سنگدانه درشت با ارتفاع حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر قرار گیرد ، سپس روی این لایه به ارتفاع ۲ سانتی متر مخلوط سنگدانه های ریز و درشت ریخته می شود.
بنابراین می توان از لیکای درشت (۱۰ تا ۲۵ میلی متر) و میانه (۴ تا ۱۰ میلی متر ) برای ایجاد لایه محافظ در برابر موینگی بهره گرفت .همچنین از مخلوط دانه های لیکا ، برای تسطیح این لایه برای عملیات بعدی زیر سازی، استفاده می شود. برای این منظور باید ۱/۱ برابر ارتفاع لازم را با لیکا پوشاند و سپس لایه را متراکم کرد تا به ارتفاه مناسب برسد. این عملیات حداکثر برای لایه هایی با ارتفاع ۳۰ سانتی متر مناسب است. سپس روی این لایه بتن کت اجرا می شود. برای راحتی کار می توان از یک توری فلزی دارای شبکه هایی به ابعاد ۱۵۰ میلی متر و میلگردهایی به قطر ۴ میلی متر روی دانه ها استفاده نمود.در این صورت می توان قبل از بتن ریزی روی لایه لیکا راه رفت و با پایه های نگه دارنده لوله ها وفولادهای سازهای را روی ان قرار داد.

لیکا برای پی سازی و زیر سازی

ب) بتن لیکا در پی سازی:
آب بندی کف ساختمان را می توان با استفاده از بتن لیکا با ترکیب سیمان و لیکا ریز به نسبت حجمی ۱ به ۸ که در محل ساخته و ریخته می شود، انجام داد. چگالی این بتن محدود و مقاومت فشاری آن حداقل است. بنابراین این بتن نقش توزیع بار را نیز بر عهده خواهد داشت و دیوارهای غیر باربر تا یک طبقه را می توان مستقیم روی این بتن قرار داد بتن سبک لیکا درلایه های ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر ریخته و متراکم می شود. سپس باید به مدت یک هفته این بتن عمل آورده شود.برای حفاظت بتن از صدمات احتمالی ناشی از حرکت کارگران روی آن و مقاوم سازی سطح بتن ریزی هم می توان سطح بتن را با این گروت شستشو داد.با استفاده از بتن لیکا کنترل حرارت و رطوبت با هم انجام می گیرد.

لیکا برای پی سازی و زیر سازی