مزایای استفاده از بلوک لیکا

مزایای استفاده از بلوک لیکا

مزایای استفاده از بلوک لیکا

مزایای استفاده از بلوک لیکا زیادی دارد که در زیر به آنها اشاره شده است:
  • وزن کم:

یکی از مزایای استفاده از بلوک لیکا، وزن کم آن است.
به علت وزن کم و سهولت کار با بلوک سبک لیکا، در هزینه و زمان اجرا صرفه جویی می شود
 و حمل و نقل آن نیز آسان می گردد
همچنین وزن کم آنها سبب کاهش وزن ساختمان نیز خواهد شد 
 و چون نیروی زلزله وارد بر سازه ها مستقیما با وزن سازه ارتباط دارند
لذا با کاهش وزن، نیروی کمتری به سازه وارد شده
و ابعاد مقاطع ساختمانها کاسته شده و نهایتا هزینه تمام شده سازه ها نیز کاسته می شود.

  • عایق حرارتی:

از دیگر مزایای استفاده از بلوک لیکا عایق حرارتی  بودن آن است.
نتیجه آزمایشات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ایران نشان داده است
که بتن سبک لیکا دارای ضریب هدایت حرارتی کمی می باشند
و به همین علت عایق حرارتی مناسبی جهت دیوارهای ساختمانها به شمار می آید. د
یوارهای ساخته شده با بلوک لیکا به عنوان دیوار عایق همگن به شمار می آید.

  • عایق صوتی:

از دیگر مزایای استفاده از بلوک لیکا عایق صوتی بودن آن است.
در موادی که دارای تخلل هستند انرژی ذرات هوایی که در اثر صوت به داخل حفره می رود و از آن خارج می شود،
به دلیل اصطکاک مستهلک شده و به گرما تبدیل می شود.
سطح بلوک به دلیل ویژگی و خواص دانه های لیکا باعث جذب صوت می شود.
نتایج مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نشان داده که
میزان افت صدا در دیوار ساخته شده از بلوک لیکا به ضخامت ۱۵ سانتی متر برابر با ۴۶ دسی بل می باشد. 

  • کارپذیری فیزیکی و کارپذیری با انواع ملات:

از دیگر مزایای استفاده از بلوک لیکا کارپذیری فیزیکی و کارپذیری آن با انواع ملات است. 
بلوک سبک لیکا کلیه عملیات برشکاری، میخ کوبی، سوراخکاری و شیارزنی
را برای عبور لوله های تاسیساتی بر روی بلوکهای لیکا به راحتی با استفاده از دستگاه فرز انجام می دهد.
بلوکهای لیکا به خاطر سطوحی زبری که دارد،
قابلیت بالایی در چسبندگی با انواع ملات ها را دارا می باشد
همچنین به دلیل نزدیکی ضریب انبساط حرارتی بلوک لیکا با ملات و نیز افت خزش ناچیز آن،
مانع ایجاد ترک در ملات و اندود در دراز مدت می شود.

  • مقاوم در برابر آتش:

از دیگر مزایای استفاده از بلوک لیکا مقاومت آن در برابر آتش است.
چون دانه های لیکا در دمای ۱۲۰۰۰ درجه سانتی گراد تولید می شوند
به راحتی می توانند شوک حرارتی تا دمای ۱۱۰۰۰ در جه را تحمل کنند
و به همین علت فرآورده های لیکا مخصوصا اجزای بتنی ساخته شده با این دانه ها
نیز مقاومت خوبی در برابر آتش دارند که
باعث امنیت جانی ساکنین ساختمانها در آتش سوزی خواهد بود.

  • سرعت اجرای کار:

از دیگر مزایای استفاده از بلوک لیکا مقاومت آن در برابر آتش است.
با توجه به اشکال مختلف و مناسب بلوکهای لیکا با ابعاد متفاوت،
سرعت اجرای کار بالاتر رفته و سرمایه به کار گرفته شده در بخش ساختمان به بازدهی زودتری خواهد رسید،
و با توجه به ابعاد بزرگتر بلوک لیکا نسبت به آجر و سفال، دستمزد دیوار چینی بسیار کمتر خواهد شد.