مزایا بلوک سبك فرمستون

مزایا بلوک سبك فرمستون

مزایا بلوک سبك فرمستون

مزایا بلوک سبك فرمستون

سبكي وزن: ۵۵۰ الي ۶۰۰ كيلوگرم در متر مكعب.

صرفه‌جويي در مصرف فولاد: با توجه به سبكي بلوك سبك فرمستون بار مردهساختمان كاهش مي‌يابد به همين دليل مصرف فولاد كاهش مي‌يابد.

بر خلاف مصالح معمولي مثل آجر و سفال، AAC را مي‌توان سوراخ نمود، ميخ زد و يا بريد.

عايق بودن حرارتي بلوك سبك فرمستون كه باعث كاهش هزينه هاي سرمايش وگرمايش ساختمان مي‌گردد.

با توجه به صاف بودن سطح ديوارهاي چسبيده شده

با بلوك سبك فرمستون در مصرف مصالح پوششی (گچ و خاك‌گچ) صرفه‌جويي

مي‌شود حتي در صورت اجراي دقيق مي‌توان خاك گچ را حذف نمود

و فقط گچ سفيد را استفاده نمود.
سرعت اجراي بلوك سبك فرمستون نسبت به مصالح سنتی سریع تر و راحت تر است.
از تمامي ضايعات بلوك سبك فرمستون مي‌توان به عنوان پوكه در كف سازي استفاده كرد و در نتيجه هيچگونه نخاله‌اي ايجاد نمي‌شود.

حتما بخوانيد – اجرا آسان با بلوک فرمستون