مشخصات بتن سبك NAAC را بررسی کنیم

مشخصات بتن سبك NAAC را بررسی کنیم

مشخصات بتن سبك NAAC را بررسی کنیم

شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی

مشخصات بتن سبك NAAC را بررسی کنیم

مشخصات بتن سبك NAAC را بررسی کنیم

مشخصات بتن سبك NAAC را بررسی کنیم

  ۱-      تحمل فشار   :  

مقاومت فشاری در بتن های مسلح یكی از مهمترین   و حساس ترین پارامترهای طراحی سازه ها به حساب می آید.
اما توجه به این نكته بسیار ضروری است كه بتن سبك به این خاطر كه برای اجزای غیرسازه ای مورد استفاده قرار می گیرد
احتیاج به مقاومت فشاری بالا ندارد
و اگر میزان مقاومت مقداری باشد كه به هنگام جابجایی محصول ترك نخورد
و هم چنین بعد از اجرا نشست نداشته باشیم کافی است.
مقاومت فشاری پیشنهاد شده برایبتن هوادار اتوکلاو شده ونشده بین  ۲  تا  ۱۰  مگا پاسکال است.
که با نمونه های مکعبی به اضلاع ۱۰  سانتیمتر اندازه گیری می گردد   .

۲-      وزن مخصوص   :

یكی ازخصوصیات مهمو اصلی مصالح ساختمانی جرم حجمی یا وزن مخصوص است
كه در وزن سازه و در نهایت نیروی زلزله وارد به سازه تاثیر بسیار مستقیم دارد.
وزن مخصوص بتن سبك یا خود بتن هوادار اتوکلاو شده یا نشده  ۵۰۰  تا  ۷۰۰  کیلوگرم بر متر مکعب است   .

۳-    عایق حرارت و صوت

به خاطر مجوف بودن بتن سبك و وجود حباب های هوا در بلوك بتن سبك عملكرد این محصول در واقع به صورت یك سیستم چندلایه می باشد
كه در بین لایه ها هوا قرار گرفته است
و در واقع همین امرموجب می شود كه هدایت حرارتی و صوتی بتن سبك کم است و با افزایش وزن مخصوص هدایت حرارتی افزایش می یابد   .

   ۴-     جمع شدگی   بتن سبك بعد از خشک شدن :

جمع شدگی بتن سبك به خاطردلیل وزن كمتر و وجود حباب های هوا نسبت به بتن معمولی كمتر می باشد.
در بتن سبك گازی اتوكلاو شده و بدون طی فرآیند خشك شدن سیلیکات کلسیم هیدراته می شود و در نتیجه خواص ثابت می ماند.
اما در بتن سبك فومی یا همان بن سبك  clc  متاسفانه مقدار این جمع شدگی زیاد می باشد
كه باعث  جداشدن پلاستر و نازک کاری از بلوکها می شود.

  ۵-      مدول ارتجاعی

مدول الاستیسیته معمولا در مصالحی كه برای اجزای غیر سازه ای استفاده میشوند خیلی مهم تلقی نمیشود.
این گزینه برای بتن هوادار اتوکلاو شده ونشده تقریبا بین ۱۵۰۰  تا  ۳۰۰۰  مگا پاسکال می باشد   .
۶-      مقاومت بتن سبك در برابر آتش سوزی

بتن هوادار اتوکلاو شده ونشده  از عملکرد مناسب و خوبی در برابر آتش برخوردار است.

یکی از دلایل اصلی و مهم عملکرد مناسب در مواجهه با آتش، مقاومت بالای محصول در برابر انتقال حرارت است   .

  ۷ –     مدول گسیختگی :
مدول گسیختگی بتن سبك  naac    بسته به شرایط تولید آن  معمولا بین  ۲۰  تا  ۴۰  درصد مقاومت فشاری آن است.
در  تولید     بتن سبك گازی غیراتوكلاو     naac  استانداردهایی كه مورد استفاده قرار می گیرد به این شرح هستند   :
  1.   استاندارد ملی ایران  ۸۵۹۲ : ۱۳۸۵   بتن سبک     –  تعیین جمع شدگی ناشی از خشک شدن
  2.   استاندارد ملی ایران  ۸۵۹۴ : ۱۳۸۵  بتن سبک – تعیین جرم حجمی خشک
  3.     استاندارد ملی ایران   ۸۵۹۶ : ۱۳۸۵  بتن سبک – تعیین مقاومت فشاری
  4.   استاندارد ملی ایران  ۹۱۵۹ : ۱۳۸۵  بتن سبک – تعیین درصد رطوبت

منبع : http://iraac.net