مشخصات بتن سبک

مشخصات بتن سبک

مشخصات بتن سبک

مشخصات بتن سبک و فوق سبک

مشخصات بتن سبک و فوق سبک عبارت است از :

مشخصات بتن سبک

۱) بتن سبك ماده اي با تركيبات جديد و فوق العاده سبك و مقاوم می باشد.
۲) مواد تشکیل دهنده ی بتن سبك  شامل ورموكوليت، پرليت، سنگ بازالت و سيمان تيپ ۲ وغیره می باشد.
۳) در بتن سبک همانند بتن هاي عادي ، ماسه مورد استفاده قرار نمی گیرد و نبود ماسه سبب سبك و همگن شدن ساختار بتن گرديده ، به طوری که مواد تشكيل دهنده كه تقريبا” از يك خانواده مي باشند و بهتر همديگر را جذب كنند .
۴) ساختمان تشکیل دهنده بتن سبک متخلخل بوده و این تخلخل موجود در بتن موجب مقاوم شدن آن در برابر زلزله و عايق شدن در برابر صدا ، گرما و سرما مي گردد .
۵) بتن سبک ، آب را از خود دفع مي كند چرا که تركيبات اين بتن ، مشابه بتن معمولي نیست و به گونه اي عمل مي كند كه حالت ضد رطوبت به خود گرفته وآب را جذب نمی کند.
۶) بتن سبک تحت فشار مستقيم (پرس) تولید می شود و همین باعث شده است که ساختار آن یکپارچگی قابل قبولی دارد.
۷) بتن سبك ، به صورت يكپارچه در قالب هاي طراحي شده توسط متخصصين ريخته مي شود .
۸) يكپارچگي ساختمان بتن سبک موجب شده است که قطعه توليدي از استحكام بالايي برخوردار شده و مقاومت بالايي نيز در برابر زلزله از خود نشان دهد.
۹) براي تقويت بتن سبک ، از يك يا چند لايه شبكه فلزي در داخل بتن استفاده می شود كه اين حالت همانند مسلح كردن بتن معمولي به وسيله ميلگرد مي باشد .
۱۰) هزينه تولید بتن سبک به نسبت ویژگی های آن ، از مصالح ساختماني دیگر پايين تر است.
۱۱) دیوارچینی با بتن سبک در مقایسه با مصالح سنتی ، به زمان بسيار كمتري نیاز دارد.
۱۲) پرت مواد اوليه جهت توليد بتن سبك بسيار كمتر از بتن معمولي است. چون تمام مراحل توليد در محل مشخصي صورت گرفته و جهت توليد پروسه اي طراحي گرديده است .
۱۳) تولید این بتن سبک مهندسي ساز می باشد چرا که كليه مراحل توليد طراحی شده است و نظارت بر تمامي اين مراحل وجود دارد
۱۴) خريد مصالح به طور عمده صورت مي گيرد و هزينه كمتري براي سازنده دارد و در نهايت خانه پيش ساخته با قيمت پائين تري ساخته می شود .
۱۵) قطعات توليدي در كارخانه از آزمايشات كنترل كيفيت عبور کرده و در صورت تائيد به بازار مصرف عرضه مي گردد .
۱۶) بتن سبك مسطح بوده به گونه ای که می توان با يك ماستيك كاري ساده بر روي آن رنگ آميزي كرد.