مقاومت بلوک هبلکس در زلزله

مقاومت بلوک هبلکس در زلزله

مقاومت بلوک هبلکس در زلزله

مقاومت بلوک هبلکس در زلزله

بلوک سبک هبلکس تهران به نسبت در مقایسه با آجر و بتن، سبک‌تر می باشد،

سبکی مصالح ، مقاومت مصالح در مواجهه با زلزله را افزایش می‌دهد

و به همان نسبت شانس کمتری را برای وقوع تلفات و آسیب به زندگی انسان پدید می‌آورد واضح است

كه توانايى مصالح جهت مقاومت در برابر آتش به توانايى مقاومت در برابر انتقال حرارت بستگى دارد.

– زمان مطلوب طبق استاندارهاى مجاز ۴ ساعت می‌باشد.

– بلوک اتوکلاوشده به دليل استفاده از مواد اوليه مناسب حرارت را به‌کندی انتقال می‌دهد،لذا با مقاومتى بيش از ۵ ساعت به‌عنوان يك ديوار ضد آتش در ساختمان‌های مهم همچون کتابخانه‌ها، بیمارستان‌ها ، انبارها و برج‌های مسكونى واداری جهت جلوگيرى از گسترش آتش استفاده می‌گردد.

حتما بخوانيد – انواع بلوک سبک