مقاوم سازی بتن سبک با فیبرهای شیشه ای

مقاوم سازی بتن سبک با فیبرهای شیشه ای

مقاوم سازی بتن سبک با فیبرهای شیشه ای

نحوه مقاوم سازی بتن سبک با فیبرهای شیشه ای

در چندسال اخیر استفاده از بتن سبک در ساخت و سازهای متعدد و متفاوت ، رواج یافته است . مزایای استفاده از فوم بتن باعث شده است که به سرعت جایگاه خوبی در صنعت ساخت و ساز بدست آورد.
مهم ترین مسائلی که در استفاده از بتن سبک و فوم بتن مورد توجه است، اطمینان از میزان مقاومت آن ها می باشد.روش های متعددی برای مقاوم سازی فوم بتن و بتن سبک به کار گرفته می شود که استفاده از فیبرها ، یکی از آن روش ها می باشد. افزودن مواد ثانویه به بتن سبک و فوم بتن برای ایجاد مقاومت بیشتر باید با حفظ انعطاف پذیری و عدم حذف سایر ویژگی های خوب آنها همراه باشد.
تحقیقات انجام شده در سال های اخیر بیان گر آن است که فیبرهای شیشه ای ، یکی از مواد فیبری هستند که در افزایش مقاومت بتن سبک و فوم بتن بسیار موثرند . یکی از دلایل مهم در انتخاب این ماده به جای فلزاتی مثل فولاد ، وزن کم آن و عدم تغییر شکل خاص در بتن سبک یا فوم بتن مخصوصا در زمان استفاده از این محصولات در نمای ساختمانها می باشد.
نحوه تولید فیبرهای شیشه ای به این صورت است که شیشه مذاب را به صورت رشته ای از انتهای تانک پلاتینیومی حرارت دیده خارج می کنند. این رشته های نازک شیشه ای مصرف شده در بتن باعث بهتر شدن مقاومت بتن سبک یا فوم بتن می شوند. این مقاومت بیشتر به دلیل افزایش میزان فشار مورد نیاز برای شکستن آنها می باشد بنابراین به انرژی بیشتری برای شکستن بتن سبک یا فوم بتن مورد نیاز است .

مواردی که موجب مقاوم سازی بتن سبک با فیبرهای شیشه ای می شود ، در زیر آمده است :

۱- کاهش میزان آب به میزان حداقل ۱۲ درصد وزنی که در مقایسه با بتن سبک فاقد فیبر شیشه ای مورد نیاز است .
۲-نیاز به تنظیم ، نسبت میزان آب به سیمان در فرایند تولید کم تر می شود یا در صورت یکسان بودن نسبت آب به سیمان کارایی بیشتری خواهد داشت و در نهایت موجب بهتر شدن قابلیت پمپ کردن بتن سبک یا فوم بتن می شود.
۳- میزان مقاومت اولیه و نهایی بتن سبک و فوم بتن افزایش می یابد.
۴-موجب افزایش قابلیت قالب گیری و تسطیح می شود.
۵- افزایش تنظیم و اجرای راحت تر بتن با لرزش و مدیریت کمتر را به همراه دارد.
۷- افزایش میزان فیبرهای شیشه ای باعث افزایش انعطاف پذیری بتن سبک یا فوم بتن می شود.
در آخر باید به این نکته توجه شود که با افزایش میزان فیبرهای شیشه ای قدرت و مقاومت فوم بتن افزایش می یابد اما باید مراقب کاهش کارآیی بتن سبک بود.