ملات چسباننده لايه نازك

ملات چسباننده لايه نازك

ملات چسباننده لايه نازك

ملات چسباننده لايه نازك

استفاده از ملات هاي خشك آماده يكي از مناسب ترين روش ها مي باشد .

در اين مورد طبق توصيه توليد كننده مقداري آب به مواد خشك اضافه نموده و آن را مخلوط مي كنند.

توصيه مي شود براي اختلاط از روش مكانيزه استفاده شده و اختلاط تا حذف هوا ادامه يابد.

براي دستيابي به نتيجه مطلوب، عمل اختلاط در سرعت كم انجام شود.

پس از مدت كوتاهي اختلاط، ملات براي مصرف آماده ميشود.

عمر كارايي ملات ها معمولا بين ۴ تا ۵ ساعت مي باشد.

بدين لحاظ بايد مقدار ملات (چسب بلوک هبلکس) مورد نياز با دقت، تعيين شده تا ملات بلوک هبلکس (چسب بلوک) اضافي نيامده و خشك نگردد زيرا به هيچ عنوان اضافه نمودن آب و اختلاط مجدد ملات بلوک هبلکس (چسب AAC) مجاز نمي باشد.

حتما بخوانيد – قبل از اجراي ديوار بلوک سبک هبلکس تهران