ملاحظات اجرا بلوک سبک هبلکس

ملاحظات اجرا بلوک سبک هبلکس

ملاحظات اجرا بلوک سبک هبلکس

ملاحظات اجرا بلوک سبک هبلکس

بلوک سبک هبلکس تهران اغلب داراى ويژگى هاى مطلوب چون قابليتهاى اره کشی، میخ کوبی، سوراخ کاری و یا شیارکنی.

تعبیه عبور تاسیسات مکانیکال و الکتریکال، نصب چارچوب ها، درب، پنجره، اجرای تزئينات، پوشش ها و رنگ هاى مقتضى و نماهاى مختلف را داراست.

ضمن عدم نياز به بتونه اضافى، امكان تطبيق با طرح هاى گوناگون معمارى را از جمله در سطوح و احجام منحنى در كاربریهاي مختلف دارا مي باشد.

ملاحظات مربوط به خستگی خمشی
تحقیقات اخیر نشان می دهد

که افزودن الیاف به تیرهای بتنی مسلح به میلگرد عمر خستگی را و تغییر مکانها و عرض ترکها را کاهش می دهد.

بر اساس این تحقیقات نتیجه گرفته می شود که اثر مفید الیاف با افزایش میزان میلگردها کاهش می یابد .

حتما بخوانيد – خواص بلوک سبک هبلکس تهران