موارد استفاده بلوک سبک

موارد استفاده بلوک سبک

موارد استفاده بلوک سبک

موارد استفاده بلوک سبک

بلوک سبک هبلکس – فرمستون

به‌صورت بلوک‌های CLC و NAAC در ابعاد مختلف به‌جای آجر یا اجر سفال (خشت) در دیوارچینی ساختمان‌ها و پروژه‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.

– بلوک سبک هبلکس به ‌صورت فوم بتن در کف سازی ساختمان‌ها بجای پوکه ریزی

و شیب بندی ساختمان‌ها که موارد مصرف گسترده‌ای دارد.

به‌صورت بلوک‌های  i هبلکس CLC و NAAC در ابعاد مختلف به‌جای  آجر یا اجر سفال (خشت) در دیوارچینی ساختمان‌ها و پروژه‌ها

به‌صورت فوم بتن در کف سازی ساختمان‌ها بجای پوکه ریزی و شیب بندی

ساختمان‌ها  که موارد مصرف گسترده‌ای دارد

حتما بخوانيد – مواد تشکیل دهنده هبلکس