نحوه بارگیری و حمل بلوک AAC

نحوه بارگیری و حمل بلوک AAC

نحوه بارگیری و حمل بلوک AAC

نحوه بارگیری و حمل بلوک AAC

بارگیری و حمل بلوک های هبلکس(بلوک سبک هوادار) که در قالب های ۱۵/۳ متر مکعبی بسته بندی می شوند

با استفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی به راحتی و مقرون به صرفه است.

یک تریلی می تواند ۹ پالت بزرگ بلوک سبک هوادار برابر ۳۵/۲۸ متر مکعب را به راحتی حمل می نماید.

همچنین بارگیری و حمل بلوک های هبلکس که در قالب های ۱۵/۳ متر مکعبی بسته بندی می شوند

با استفاده از جرثقیل فکی و تریلی کفی به راحتی و اقتصادی تر انجام میگیرد.

یک تریلی ۹ پالت بزرگ برابر ۳۵/۲۸ متر مکعب را حمل می نماید.

حتما بخوانيد – ویژگی های خاص بلوک سبک