نصب قطعات پیش ساخته در بلوک هبلکس تهران

نصب قطعات پیش ساخته در بلوک هبلکس تهران

نصب قطعات پیش ساخته در بلوک هبلکس تهران

نصب قطعات پیش ساخته در بلوک هبلکس تهران

حمل و نقل قطعات پیش ساخته با بتن سبک (بلوک هبلکس تهران) هزینه کمتري را نسبت به قطعات بتن در بر داشته

 نصب قطعات بعلت سبکی انها بسیار آسان می باشد و هر گونه نازك کاري براحتی روي پوشش بتن سبک (بلوک هبلکس تهران) قابل اجرا است

ضمنا چسبندگی قابل توجهی با سیمان و گچ دارد.

کار کردن با بلوک سبک هبلکس بسیار آسان است،

می‌توان آن را بر اساس نیاز در محل مورد استفاده بوسیله اره برش داد،

براحتی میخ در آن کوبید و یا مسیر تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی را به راحتی در آن ایجاد نمود.

حتما بخوانيد – امتیاز عامل اقتصادي بلوک هبلکس تهران