نکات اجرای بلوک لیکا

نکات اجرای بلوک لیکا

نکات اجرای بلوک لیکا

نکات اجرای بلوک لیکا

نحوه نصب تير نعل درگاهي و آستانه در بلوک سبک لیکا

بر اساس دستورالعمل های بیان شده در نقشه هاي اجرائي ، باید نعل درگاه ها ساخته شود و با طول گيرداري کامل ،باشد.
نکاتی که برای ساخت نعل درگاه ها باید رعایت شود این است که نعل درگاه ها باید حداقل به طول ۱۰ سانتي متر در روي ديوارهاي طرفين امتداد داشته باشد .در صورتي که نعل درگاه خاصي از نظر دهانه وجود داشته باشد ، باید طـبق محـاسبات مقطع لازم از نظر باربري (ميزان بار وارده با توجه به دهانه) تعيين و اجرا گردد . برای بلوک سبک ليکا امکان استفاده از نعل درگاه هاي پيش ساخته بتني و يکپارچه شدن ديوار با نعل درگاه وجود دارد .

نکاتی برای مهاربندي دیوارها مطرح است شامل :

۱- حداکثر طول آزاد ديوار جداکننده نبايد از ۴۰ برابر ضخامت ديوار و يا ۵ متر ( هرکدام که کمتر باشد ) بیشتر شود . در صورتی که بیشتر از اين مقدار شود باید ديوار توسط wall post مهار گردد . دو سر اين اجزاي قائم ( که معمولا” قوطي ۶*۶ انتخاب مي شوند ) بايد به گونه اي مناسب در کف و سقف مهار گردند .
۲ – حداکثر ارتفاع مجاز ديوارهاي جداگر از تراز کف ۵/۳ متر مي باشد . در صورت افزایش طول آن ، بايد با تعبيه کلاف هاي افقي به شیوه ای مناسبي به ديوار تقویت گردد.
۳ – جداگرهايي که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند ، بايد کاملا” به زير پوشش سقف مهار شوند ، پشنهاد می شود در اين حالت ديوار به وسيله شاخک هاي عمودي گرفته شده مهار گردند . بهتر است ردیف آخر دیوارچینی با آجر ساخته شود چرا که برای نچسباندن ردیف آخر بلوک به سقف و اجراي صحيح ديوار ميان قاب ، استفاده از این روش بهتر است.
۴ – لبه قائم ديوار جداگر نبايد آزاد باشند . لبه جداگر بايد به ديوار يا جداگر عمود بر آن يا يک ستونک عمودي ، به نحوه مناسب متصل گردد . چنانچه طول ديوار جداگر پشت بند، کمتر از ۵/۱ متر باشد ، لبه آن مي تواند آزاد باشد.
۵- توصیه می شود که چهارچوب ها تا حد امکان همزمان با ديوارچيني نصب شوند و به هنگام ريختن دوغاب در پشت پروفيل چهارچوب هاي فلزي ، بايد با قرار دادن وادارهاي چوبي ، آنها را کاملا” مهار نمود تا در اثر فشار دوغاب ريزي ، خم نشده و در جهت طولي تاب بر ندارد . با امتداد شاخک از اجزاي قائم قاب هاي درب و پنجره ها و اتصال آنها به سقف مي‌توان برای تقويت ديوار و ايجاد يک ستونک استفاده کرد .

اجراي روکار روی دیوار بلوک لیکا

در صورتي که ديوارها به شیوه مناسبي اجرا و شاقولي شده باشند ، برای اجراي روکار ديوارها ، مي توان لايه گچ و خاک را حذف کرد و جهت اجراي روکار تنها از يک لايه گچ استفاده نمود . با توجه به ضخامت بلوک هاي بتنی ساخته شده با سبکدانه ليکا (۳۰ تا ۳۵ ميلي متر) ، امکان حذف کردن لايه گچ و خاک وجود دارد. برای جلوگيري از ترک خوردن احتمالي ديوارها در محل بادبندها ، بايد توري مرغي برای تقويت سطح مورد استفاده قرار گیرد.

مراقبت های دیوار بعد از دیوار چینی

از نکات اجرای بلوک لیکا ، مراقبت هایی است که باید بعد از اتمام فرایند دیوار چینی رعایت شود ،به این صورت که باید دیوار را با استفاده از پوشینه های محافظتی دربرابر تابش مستقيم نور خورشيد ، حرارت زياد ، وزش باد و جلوگيري از يخ زدن هاي احتمالي محافظت نمود. باید به این نکته توجه شود که عمليات بنايي در دمايي که در آن امکان يخ زدن ملات وجود دارد ممنوع مي باشد .نکته ی دیگر این که در شرايط متعارف ديوارچيني با ملات ماسه سيمان ، بايد حداقل ۳ روز مرطوب نگه داشته شود . با توجه شرايط اقليمي طول دوره مراقبت از ديوار توسط مجري تنظيم مي بايست تنظيم گردد، اما در هر حال دوره نگهداري نبايد کمتر از يک روز باشد.

نکات اتصال ديوار با ستون

زمانی که عملیات ديوارچيني در مجاورت ستون هاي فلزي يا بتني باشد و در اين نقاط درز انقطاع ، پيش بيني نشده باشد؛ نحوه اتصال ستون به ديوار باید بر اساس نقشه هاي اجرايي باشد ، در صورتي که اين جزئيات در نقشه نيامده باشد ،‌ بايد طبق دستورالعمل های ذيل عمل شود :
الف- اتصال ديوار با ستون فلزي :
در هر متر ارتفاع ، يک قطعه اتصال جوش شده به ستون فلزي بايد در داخل ملات ديوار چيني قرار گيرد . قطعه اتصال به صورت T با ميلگردي به قطر ۸ ميلي متر به اندازه ۸۰×۲۵۰×۲۵۰ ميلي متر ،‌از ميلگرد به قطر ۱۰ ميلي متر ، به صفحه اي به ابعاد ۶×۱۰۰×۱۰۰ جوش داده مي‌شود ، اين صفحات با شاخک هاي مناسب در هنگام بتن ريزي در داخل ستون بندي ، کارگذاري مي شود . شاخک هاي V شکل در داخل ديوار آجري و درون ملات بين آجرها ، قرار داده خواهد شد . توصیه می شود که در فاصله ايجاد شده بين ديوار و ستون ، يک لايه پلي استايرن به ضخامت ۲ سانتي متر قرار داده شود .
ب- اتصال ديوار با ستون بتني:
در هر متر ارتفاع ، ۲ عدد شاخک U شکل به ابعاد ۸۰ * ۲۵۰ * ۲۵۰ ميليمتر ، از ميلگرد به قطر ۱۰ ميلي متر ، به صفحه اي به ابعاد ۶ * ۱۰۰ *۱۰۰ ميلي متر جوش داده مي شود، اين صفحات با شاخک هاي مناسب ، هنگام بتن ريزي در داخل ستون بندي ، شده اند. شاخک هاي U شکل در داخل ديوار آجري و درون ملات بين آجرها ، قرارداده خواهد شد.

نصب خروجي ها و تاسيسات روی دیوار ساخته شده با بلوک لیکا

محل سوراخ ها و محل هاي باز براي کارگذاري چهارچوب ها ، در و پنجره ها ، مجراهاي تهويه ، عبور لوله ها و کابل هاي توکار و امثال این، بايد از قبل ، طبق نقشه هاي اجرائي کاملا” مشخص و هنگام ديوار چيني ، اجرا شود چرا که با این کار دیگر نيازي به کندن و تخريب ديوارها به منظور تأمين فضاهاي باز نیست. در مواردي که نياز به اين عمل باشد، بايد از ضربه زدن به ديوار خودداری کرده و عمليات با دقت و با وسايل مربوطه انجام گردد .

دستورالعمل ها در برابر زمين لرزه

جهت تامين ايمني ساختمان در مقابل زلزله ، رعايت مندرجات آيئين نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله ( استاندارد شماره ۲۸۰۰ ) ضروری است . ساختمان هاي بنايي در نقاط زلزله خيز ، بايد طبق دستورالعمل زیر کلاف بندي شوند :
۱) کلاف افقي در تراز پي
اين کلاف از بتن آرمـــه بوده و نبايد عرض آن از عرض ديوار يا ۲۵ سانتيمتـر و ارتفاع آن از۳/۲ عرض ديــوار يا ۲۵ سانتيمتـر ، کمتر باشد . ميلگردهاي اصلي ، حداقل ۱۲Φ ۴ براي عرض کمتر از ۳۵ سانتيمتـر و ۱۲Φ ۶ براي عرض بيشتر از ۳۵ سانتيمتـر مي باشـد ، به طوري که فاصله ميلگردها از ۲۵ سانتيمتر بيشتر نشود. تنگ ها از ميلگرد ۶Φ و فاصله آن ها ، برابر ارتفاع کلاف يا ۲۰ سانتيمتــر ، هر کدام که کوچکتر است ، مي باشد.
۲) کلاف افقي در تراز سقف
اين کلاف از بتن آرمه بوده و عرض آن برابر عرض ديوار و حداقل ۲۰ سانتيمتر مي باشد. در مورد ديوار خارجي و به منظور نماسازي ، مي توان عرض کلاف را ۱۲ سانتيمتر از عرض ديوار کمتر اختيار نمود . مي توان ارتفاع کلاف روي ديوارهاي باربر را ، تا ۲۰ سانتيمتر و روي ديوارهاي غير باربر ، تا ۱۲ سانتيمتر کاهش داد . ميزان ميلگرد در اين نوع کلاف ها ، دقیقا مشابه کلاف هاي افقي در ترازپي خواهد بود.

پیوند : بتن ، بتن سبک ، هبلکس

منبع :http://iraac.net