هبلکس اتوكلاوي و غير اتوكلاوي

هبلکس اتوكلاوي و غير اتوكلاوي

هبلکس اتوكلاوي و غير اتوكلاوي

هبلکس اتوكلاوي و غير اتوكلاوي

بلوک سبک در بازار AAC ، به هبلكس معروف است

عموماً براي ديوارهاي داخلي از ضخامت ۱۰ سانتي‌متر و ديوارهاي اطراف از ضخامت ۱۵ سانتي‌متر استفاده مي‌شود.

در خريد بايد دقت شود كه هبلكس به دو نوع بلوک اتوکلاو شده و بلوک غیر اتوکلاو شده تقسيم مي‌شود

معمولاً نوع بلوک غیر اتوکلاو شده ارزان‌تر است.

اما كيفيت آن به مراتب پايين‌تر از بلوک اتوکلاو شده است.

ابعاد بلوک هبلکس تهران (ثرمستون) خريداري شده،

مطابق با سفارش باشد. لبه‌ها و كنج‌هاي بلوك اتوکلاو شده شكسته نباشند و داراي سطح صاف و اضلاع قائم باشند.

حتما بخوانيد – عایق صوتی هبلکس