بتن سبک naac شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی

بتن سبک naac شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی

بتن سبک naac شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی

بلوک  NAAC

بتن سبک naac شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی

بتن سبک naac شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی

بتن سبک naac شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی

بلوکهای سبک

بلوکهای  “( سبک  NAAC  ( Non-Autoclaved Aerated Concrete ” از دسته بندی  بلوک های سبک گازی یا اسفنجی است .
بلوک های گازی که از داخل شدن ماسه بادی، سیمان پرتلند  تیپ دو، گچ، آب، پودر آلومینیوم و دیگر مواد اضافه شدنی تولید می شود
بعد از ریختن در قالبهای مخصوص  به ۲ روش عمل آوری می شوند که بر اساس روش عمل آوری با همان نام معروف که  هستند عبارتند از:

۱- اتوکلاو  شده  (AAC  ( Autoclaved Aerated Concrete

۲- اتوکلاو  نشده  ( NAAC  ( Non-Autoclaved Aerated Concrete

هم اکنون در بیشتر کشورها و حتی در کارخانه های موجود در کشور ایران بلوک های  گازی به روش
 ” (AAC  ( Autoclaved Aerated Concrete ” ساخته و تولید می شود
در این روش پس از پف کردن و بریدن به قطعات مورد نظر در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد و با فشار ۱۲ اتمسفر عمل آوری می شوند در این سیستم به دلیل مصرف بالای انرژی، هزینه تمام شده ی تولید بالا بوده و در نتیجه قیمت محصول نهایی متاثر از هزینه تولید خواهد بود اما یکی دیگر از روشهایی که به تازگی در کشور مورد استفاده قرار گرفته ،روش عمل آوری بدون اتوکلاو  بوده و از طریق درجه حررات  خود مصالح در حین تولید و سیستم های گرمایشی  سالن تولید صورت می گیرد که نسبت به روش اتوکلاو  شده دارای هزینه تولید پایین تری خواهد بود.
بتن سبک naac شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی بتن سبک naac شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی بتن سبک naac شرکت تولیدکننده بتن سبک گازی
منبع : http://iraac.net