نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC (قسمت دوم)

نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC (قسمت دوم)

نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC (قسمت دوم)

بلوک سبک گازی NAAC

نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC (قسمت دوم)

نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC (قسمت دوم)

نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC (قسمت دوم)

در ادامه مقاله روز قبل

۶-   درزها

درزها و فاصله های  اجرایی در فاصله ها و اندازه های  افقی به اندازه ۳ برابر ارتفاع دیوار یا ۶ متر باید به اندازه ۱۰ تا ۱۳ میلیمتر در نظر گرفته شده است.
 تسمه های اتصال حداکثر در هر ۳ رج بلوک استفاده شود.
برای  اجرای نمای سنگی غیر خشک که دارای سطح صاف با ابعاد بزرگتر از ۶ متر می باشد،
درز انبساط عمودی و افقی به ضخامت یک سانتیمتر در هر ۶ متر اجرا می گردد.
 نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC (قسمت دوم)

۷-  نصب بلوک ها ردیفهای بعدی

 ۱-در هنگام  اجرا ، سطح بلوک ها باید حتما مرطوب باشد.
۲- جهت  اجرای بلوک های بعدی باید حتما  سطوح عمودی و افقی با ماله دندانه دار چسب زده شود. قبل از چسب زدن سطح بلوک هارا باید تمیز کنید.
۳- با کاردک ملاتهای اضافی حتما  تمیز شود. کاردک به صورت ۴۵ درجه نسبت به بلوک گرفته شود و حرکت به نحوی  باشد که لبه تیز به سمت درز نباشد.
۴-  در تقاطع زاویه دار دیوار ها، سطح فارسی بر در وجه خارجی قرار گیرد و به عبارت دیگر درز قائم رویهم قرار نگیرد.
۵- جهت اجرای شاغولی دیوار، تراز و امتداد هر بلوک پس از نصب کنترل شود.
۶- از نوارهای فلزی سوراخدار در محل اتصال دیوارهای فرعی، درزها و اتصال به ستون استفاده شود.  حداکثر فاصله ۵۰ سانتیمتر می باشد.    در صورت قرار گیری زبانه بلوک در قسمت اتصال، تراشیده گردد.
۷- در هنگامی که دیوارهای محل اتصال هم ضخامت باشند باید همزمان چیده شوند.
۸- دیوار فرعی با ضخامت کمتر از دیوار اصلی با فاصله اجرایی حدود ۱ سانتیمتر و با بهره گیری از نوارهای فولادی با فاصله یک متر، به دیوار اصلی متصل می شوند.
۹- اتصال دیوارهای فرعی L  یا T  شکل که هم ضخامت باشند، به صورت لاریز اجرا شود.
۱۰-  برای اتصال دیوار به ستونهای بتنی می توان از قطعه فلزی سوراخدار که با پیچ به دیوار و ستون متصل می شود، استفاده نمود.
۱۱- برای  اتصال دیوار به ستونهای فلزی از قطعه فلزی سوراخدار که از یک طرف با پیچ به بلوکهای دیواری و از طرف دیگر به ستون با جوش یا پیچ متصل شود، می توان استفاده کرد.

۸-  پشت بند یا کلاف

مطابق آیین نامه ۲۸۰۰، در هنگامی که  ارتفاع دیوار از ۳/۵ متر بیشتر باشد بایستی  از کلاف افقی و قائم متصل به اسکلت ساختمان استفاده نمود.
  در صورتیکه طول دیوار از ۶ متر یا ۴۰ برابر ضخامت دیوار، بیشتر باشد باید از پشت بند یا کلاف قائم متصل به اسکلت ساختمان استفاده شود.
لبه قائم و افقی تیغه ها نباید آزاد باشد.

۹-  اجرای تاسیسات

برای مسیرهای تاسیسات می توان شیار عمودی و سوراخکاری در دیوارها اجرا نمود.
  بعد از اجرای تاسیسات، مسیرها و سوراخهای اضافی با چسب بلوک یا گروت ترمیمی پر شود.

۱۰-   لکه گیری سطح دیوار

برای ترمیم پریدگی ها و لکه گیری می توان از چسب بلوک یا گروت ترمیمی استفاده نمود.
مدت زمان مصرف گروت ترمیمی کوتاه است.
قبل از اجرا سطح با برس تمیز شود. لکه گیری با استفاده از کاردک انجام می شود.

سپس سطح با یک سوهان ریز یا سمباده صاف و آماده رنگ آمیزی می شود.

۱۱-نصب در و پنجره

در و پنجره به طور مستقیم روی بلوکها NAAC  قابل نصب است.

توصیه می شود چهارچوبهای فلزی دربها با ملات ماسه سیمان پر شود.

۱۲-نازک کاری

۱- با توجه به سطح صاف می توان دیوار را با اجرای کاغذ دیواری، لایه ای نازک گچ، پلاستر سیمان، سرامیک، پوششهای طرحدار آکریلیک یا ملات آماده پوشش داد.

۲- قبل از اجرای نازک کاری و نماسازی غیر خشک ، سطح بلوکها به طور کامل تمیز و سپس مرطوب گردد. جهت اجرای پلاسترهای آماده نیاز به مرطوب کردن سطح نیست.

۳- بهتر است از ملات ماسه سیمان با نسبت اختلاط یک قسمت سیمان و شش قسمت ماسه در زیرکار استفاده گردد.

۴- در محل ناپیوستگی دیوارها (گوشه ها، کنار بازشوها و …) می توان از مش های فایبر گلاس استفاده کرد.

۵- حداقل زمان عمل آوری پلاستر و سطوحی که با ملات ماسه سیمان اجرا شده اند ۳ روز است که سطح دیوار باید مرطوب نگه داشته شود.

۶- در محل اتصال مصالح متفاوت در نما (مانند محل اتصال بلوک با دیوار برشی بتن آرمه یا اسکلت بتنی و فلزی)، از رابیتس (با جهت تسمه افقی) استفاده شود.

۷- در ساختمان های صنعتی و پارکینگها می توان بلوک های را به صورت  مستقیم با رنگ آکریلیک رنگ آمیزی نمود.

پیوند : بلوک هبلکس تهران

منبع : http://iraac.net

نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC (قسمت دوم) نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC (قسمت دوم)