نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC

نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC

نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC

نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC

نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC

بلوک های سبک گازی  NAAC 

مهمترین و اصلی ترین نکته : بلوک های سبک گازی  NAAC به خاطر ساختار پایه ای سیمانی ویژگی اجرا با  ملات ماسه سیمان وچسب بلوک را دارند .
با توجه به اینکه روش اجرا با ملات شناخته شده است در ذیل فقط به روش اجرا با چسب اشاره می گردد.

۱-    نگهداری بلوک ها

بلوکها بر روی یک سطح صاف و بالاتر ازسطح زمین تخلیه و نگهداری شود.
در صورت بودن پوشش پالت ، ۱ روز قبل از مصرف بلوکها ، پوشش حتما کنده شود تا تبادل رطوبتی و حرارتی با محیط اجرا انجام شود.

و پایان هر روز کاری، روی سطح  بلوکهای باقیمانده را با نایلون پوشیده شود نگهداری چسب مشابه سیمان است.

کیسه ها حتما باید روی کف خشک با حداقل فاصله ۱۰ سانتیمتر از سطح زمین قرار گیرند و در معرض بارندگی حتما  قرار نداشته باشند.

حداکثر ۸ عدد کیسه را می توان روی هم قرار گیرد.

۲-   آماده سازی بلوک ها

برای اجرای بلوکها از چسب بلوک مطابق با استاندارد ملی شماره ۷۰۶ حتما استفاده شود.

چسب بلوک مانند دستورالعمل مندرج روی پاکت، در داخل ظرف پلاستیکی مناسب با آب تمیز مخلوط  شود .
در صورتی که دمای هوا کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد از آب گرم با دمای بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد استفاده شود.
داخل  کردن توسط دستگاه همزن با سرعت کم، تا بدست آمدن مخلوط یکنواخت، انجام شود.
در هنگام همزدن مخلوط، نباید به آن آب اضافه گردد. پس از ۱۰ دقیقه توقف، مخلوط قبل از مصرف،دوباره همزده شود.
  زمان استفاده از مخلوط آماده شده ۲ ساعت است.

در زیر کار (محل چیدن بلوکهای دیوار)، با استفاده از ملات ماسه سیمان

(با نسبت اختلاط یک قسمت سیمان و شش قسمت ماسه)،سطح صاف و تراز به ضخامت ۱ تا ۲/۵ سانتیمتر، ایجاد گردد. در دیوارهای همکف (در فاصله کمتر از ۳۰ سانتیمتر از سطح خاک)قبل از اجرای ملات یک لایه عایق رطوبتی اجرا شود.

۳-  نصب بلوک ها ردیف اول

 

  • رج اول با کنترل دقیق تراز و راستا اجرا گردد. ابتدا امتدادهای اصلی و سپس تقاطع ها کار شود.
  • پس از نصب هر بلوک سطح آن با برس تمیز شود و سپس به سطوح عمودی   چسب بلوک زده می شود. حداقل ضخامت چسب ۲ میلیمتر و حداکثر  ۳ میلیمتر می باشد.
  •  برای اجرای چسب از ماله یا کاردک دندانه دار استفاده شود.
  • بعد از نصب هر بلوک تراز و شاغولی بودن آن چک شود. اصلاح کردن در مدت زمان ۵ دقیقه با ضربات آهسته چکش لاستیکی انجام شود.
  • بهتر است سطح خارجی بلوک چند سانتیمتر جلوتر از ستونهای فلزی اجرا شود و روی ستونها عایق گردد. این کار برای جلوگیری از ایجاد پل حرارتی در محل اعضای فلزی است.
  • برای جلوگیری از اثر میان قابی در هنگام وقوع زلزله، بهتر است دیوارها با فاصله یک سانتیمتر از ستونها، تیرها و دیوارهای بتنی اجرا شده و با تسمه های فلزی به فاصله حداکثر سه بلوک، به سازه متصل شود. برای پر کردن فاصله ها می توان از گچ ، پلاستوفوم یا پلی اورتان استفاده نمود.

۴-    برشکاری

برشکاری با اره دستی، اره نواری و لوازم نجاری به ابعاد و شکل دلخواه قابل انجام است.

۵-   سوراخکاری

سوراخکاری با دستگاه گرد بر حتما انجام شود. قطر سوراخ از یک سوم عمق بلوک بیشتر نشود.
نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC نحوه اجرای بلوک سبک گازی NAAC