روش عمل آوردن بتن همراه با بخار

روش عمل آوردن بتن همراه با بخار

روش عمل آوردن بتن همراه با بخار

همراه با بخار

روش عمل آوردن بتن همراه با بخار

روش عمل آوردن بتن همراه با بخار

روش عمل آوردن بتن همراه با بخار

روش عمل آوردن بتن همراه با بخار

طریقه  عمل آوردن ، استحکام و گیرایش نهایی بتن سبک گازی شبیه به  بتن معمولی است
و هر چه قدر  رطوبت هوا کمتر باشد مقدار آبدهی بتن سبك گازی پس از تولید بیشتر خواهد بود.

روش طبیعی (هوای آزاد):

بتن تولید شده درفصل تابستان مرطوب نگه داشته می شود و مقدار بیشتر در ساختمان ها و سازه ها کاربری دارد ومفید است.
عمل آوری بتن سبک گازی همان  با سیکل های ( ۲۸ روز ) بتن معمولی را در هوای باز سپری می کند.

روش غیر طبیعی با کمک افزودنی ها:

با اضافه کردن ۱ تا ۲ درصد تسریع كننده به مخلوط بتن سبك گازی قادرید سرعت تولید بتن در قالب ها را بیشتر کنید تا گیرایش بتن سریعتر انجام گیرد.

روش هوای گرم:

بتن سبك گازی تولید شده بلافاصله در تونل های گرم قرار می گیرد.
پیشنهاد می شود درجه حرارت داخل تونل از ۳۰ درجه بیشتر نباشد و بعد از  از سه ساعت ۵۰ تا ۶۰ درجه افزایش  پیدا کند
و همین میزان درجه حرارت برای ۳ تا ۴ ساعت حفظ گردد. پس از گذشت ۷ ساعت حرارت دهی به روش فوق درجه حرارت باید کاهش یابد تا زمانیكه درجه حرارت تونل پس از دو ساعت به درجه حرارت محیط برسد. بدین ترتیب پس از حدود ۹ تا ۱۰ ساعت قالب ها را میتوان از تونل خارج و انبار نمود. ( توجه: باید به فضاهای خالی داخل تونل توجه خاص نمود زیرا روی درجه حرارت محیط تونل اثر می گذارد.)

روش به عمل آوری بتن با بخار:

این راه و روش نیز شبیه بتن معمولی می باشد به گونه ای  که بتن سبك گازی ریخته شده باید پس از ۵ تا ۶ ساعت در معرض بخار قرار گیرد در واقع زمانیکه بتن شروع به سخت شدن می کند یک سیکل کامل معمولأ ۸ ساعته را طی می كند. در ۲ ساعت اولیه درجه حرارت باید به تدریج تا ۶۰ درجه افزایش یابد و برای ۴ ساعت در همین درجه حرارت حفظ گردد. از ساعت هفتم و هشتم حرارت را تا درجه حرارت محیط باید کم نمود.
توجه: برای کاهش زمان به ۵ تا ۶ ساعت می توان از آب داغ برای ترکیب سیمان استفاده نمود و یا از جریان هوای داغ برای ۲ – ۳ ساعت اول خشک کردن بتن بهره گرفت.
منبع : http://iraac.net