هزینه بنایی با بلوک سبک

هزینه بنایی با بلوک سبک

هزینه بنایی با بلوک سبک

هزینه بنایی با بلوک سبک

مقايسه قيمت هاي تمام شده بنائي با بلوك سبک هبكس و آجر نشان ميدهد

كه هر متر مربع ديوار هبلكس فرمستون به ضخامت ۱۰ سانتي متر ۲۵ درصد و ديوار هبلكس فرمستون به ضخامت ۲۰ سانتي متر ۳۰ درصد از ديوار مشابه آجري ارزانتر است.

پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس با در نظر گرفتن سرعت اجرا، به دستمزد کمتری احتیاج دارد

و همچنین استفاده از هبلکس به سبب مصرف ملات کمتر و نیز کاهش بارهای وارده به سازه به دلیل وزن کم دیوار ها که موجب کاهش ابعاد سازه می شود

صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد.

حتما بخوانيد – مقاومت هبلکس در برابر آتش و حرارت